Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

Thu 07/03/2024 - 08:30 College Raadzaal CBSP

Mededeling van de algemeen directeur

Mathias De Clercq

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Back-office - Payroll
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Coördinatie en Sodigent

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Publicaties

Besluitenlijst