Terug
Gepubliceerd op 26/06/2024

2024_MV_00371 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Vernieuwing Wondelgembrug

vragenuurtje
ma 24/06/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 24/06/2024 - 18:46
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Zeneb Bensafia; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Karlijn Deene; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Alana Herman; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_MV_00371 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Vernieuwing Wondelgembrug 2024_MV_00371 - Mondelinge vraag van raadslid Cengiz Cetinkaya: Vernieuwing Wondelgembrug

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De Vlaamse Regering besliste op 17 mei 2024 om een budget van 165 miljoen euro ter beschikking te stellen aan De Vlaamse Waterweg nv voor het herbouwen van 17 beweegbare bruggen. Dit project kadert binnen OverBruggen: een programma van de Vlaamse overheid om vaste en beweegbare bruggen in Vlaanderen versneld te renoveren, te vernieuwen of te moderniseren. 

Ook de Gentse Wondelgembrug maakt deel uit van dit programma.

De behoeft aan de aanpak van de verkeerssituatie rond deze brug die aan de gewestwegen Gasmeterlaan en Nieuwe Vaart gelegen is, is welgekend.  

Eerder stelde ik een vraag naar aanleiding van een verkeersongeval met een kwetsbare weggebruiker. Als reactie op het ongeval werd er een QuickScan uitgevoerd. 

De doorstroming van hulpdiensten is er ook niet optimaal. 

De bevoegde Vlaamse minister stelt dat naast de vernieuwing van de bruggen dit project ook de opportuniteit biedt om samen met de lokale besturen plaatselijk de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid te verhogen en eventuele doorstromingsproblemen rondom de bruggen aan te pakken."

Indiener(s)

Cengiz Cetinkaya

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 20/06/2024 - 11:50

Toelichting

  1. Is er al geweten wanneer de nieuwe brug er effectief zal komen?
  2. Het zou om een standaard model gaan dat over heel Vlaanderen ook op andere plaatsen geïnstalleerd zal worden, voldoet dit model aan de noden die we in Gent hebben bij dat verkeerspunt?
  3. Tot wat heeft de QuickScan geleid? 
  4. Zullen er in afwachting van de nieuwe brug nog tijdelijke aanpassingen komen bijvoorbeeld op basis van de bevindingen uit de QuickScan? 

Bespreking

Antwoord

De vervanging van Wondelgembrug maakt deel uit van het project ‘Overbruggen’, dat door de Vlaamse Overheid wordt getrokken. Dit project heeft de ambitie 49 vaste bruggen in slechte toestand - verspreid over Vlaanderen – te vernieuwen. Daarnaast voorziet het project in het moderniseren van 17 beweegbare bruggen tegen 2030.  Die timing geldt echter voor alle 17 bruggen in Vlaanderen. Wanneer de werken aan de Wondelgembrug precies starten, is momenteel niet duidelijk.
Omdat het project ‘Overbruggen’ nog maar net is gestart, is het ook nog niet duidelijk hoe de nieuwe Wondelgembrug er zal uitzien. In het project wordt wel met standaardbruggen gewerkt. Deze standaardbruggen zijn binnen bepaalde grenzen op maat van elk project aanpasbaar. Binnen de Gentse context zal de maatvoering alvast rekening moeten houden met comfortabele fiets- en voetgangersinfrastructuur, veiligheid en de doorstroming van hulpdiensten en openbaar vervoer.
Om de complexiteit op en rond de brug te verminderen, de situatie op het terrein leesbaarder te maken en de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren, werd er inderdaad een MIA-Quickscan gemaakt. De resultaten van deze scan suggereerde in eerste instantie om de Wondelgembrug staduitwaarts enkelrichting te maken. De stroom stadinwaarts zou dan kort omrijden. Bussen en veiligheidsdiensten zouden wel nog de brug stadinwaarts kunnen gebruiken.

Dit resultaat van de scan hoeft ook niet te verwonderen. Het verkeersvolume is hier hoog, het aantal bewegingen is talrijk en de ruimte is er bijzonder krap. Om verbetering te krijgen qua veiligheid moet je dus op 1 van die 3 facetten inspelen. En dat is wat de MIA-Quickscan ook bevestigt. 

De puzzel hoe dit kan worden aangepakt is een complexe oefening voor het volgende bestuur.

‚Äč di 25/06/2024 - 08:53