Terug
Gepubliceerd op 26/06/2024

2024_MV_00365 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Stemrecht Oekraïense vluchtelingen

vragenuurtje
ma 24/06/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 24/06/2024 - 18:26
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Zeneb Bensafia; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Karlijn Deene; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Alana Herman; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_MV_00365 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Stemrecht Oekraïense vluchtelingen 2024_MV_00365 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Stemrecht Oekraïense vluchtelingen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

/

Indiener(s)

Karlijn Deene

Gericht aan

Isabelle Heyndrickx

Tijdstip van indienen

do 20/06/2024 - 10:32

Toelichting

Een aantal Oekraïense vluchtelingen hebben ons gecontacteerd omtrent de verkiezingen van oktober. Men heeft een brief gekregen waarin staat dat men zich kan registreren om in oktober dan te mogen stemmen. Deze mensen zijn echter nog geen vijf jaar in de EU.

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

  • Op basis van welk statuut mogen deze Oekraïense vluchtelingen die nog geen vijf jaar in het land verblijven stemmen in oktober?
  • Volgens de brief heeft men wanneer men zich registreert stemplicht in plaats van stemrecht, terwijl Vlamingen geen opkomstplicht meer hebben bij de lokale verkiezingen. Klopt dit?
  • Over hoeveel Oekraïense vluchtelingen in Gent gaat het die zouden mogen stemmen in oktober? Hoeveel daarvan hebben er zich al geregistreerd?

Bespreking

Antwoord

Het klopt dat vorige week de niet-Belgen in Gent een brief hebben ontvangen met de oproep en de noodzakelijke informatie om te zich te registeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober.

Deze brief werd verstuurd naar zowel Europeanen als niet-Europeanen. Europeanen die zich al hadden ingeschreven om te kunnen stemmen voor de Europese verkiezingen van 9 juni, moeten dat niet opnieuw doen. 

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie die zich willen registreren om te kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten aan vier voorwaarden voldoen:

  1. op de dag van de verkiezingen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
  2. op de dag van de verkiezingen niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht;
  3. op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de Stad Gent ingeschreven zijn;
  4. ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar.

Dienst Burgerzaken kan niet automatisch uit de bevolkingsregisters filteren wie vijf jaar ononderbroken verblijf heeft in België. Het kan immers zo zijn dat wie nog geen vijf jaar in Gent woont, daarvoor wel al in een andere gemeente op het Belgische grondgebied was ingeschreven. Daarom is beslist om de brief breed te verspreiden naar alle niet-Belgen, goed voor ongeveer 29.000 exemplaren. Het is aan de betrokkenen zelf om na te gaan én aan te tonen of ze aan de voorwaarden voldoen.

Oekraïners die na het uitbreken van de oorlog uit Oekraïne naar Gent zijn gekomen, verblijven hier inderdaad nog geen vijf jaar en mogen dus niet stemmen. Er hebben zich logischerwijze dan ook geen mensen uit deze groep geregistreerd. Op vandaag tellen we 1368 niet-Belgen die zich hebben geregistreerd, maar we merken dat dat cijfer snel oploopt.

U beweert dat in de brief van de Stad zou zijn opgenomen dat wie zich registreert stemplicht zou hebben in plaats van stemrecht. Het is me in niet duidelijk waar u dat vandaan haalt. Dat staat niet in de brief. Het is ook onjuist. Bij de verkiezingen van 13 oktober is er geen opkomstplicht, ook niet voor niet-Belgen na registratie.

Ik hoop hiermee uw vragen te hebben beantwoord.

 

wo 26/06/2024 - 08:47