Terug
Gepubliceerd op 26/06/2024

2024_MV_00374 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: stand van zaken lokaal infopunt verzoekers internationale bescherming buiten de opvang

vragenuurtje
ma 24/06/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 24/06/2024 - 18:11
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Zeneb Bensafia; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Karlijn Deene; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Alana Herman; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_MV_00374 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: stand van zaken lokaal infopunt verzoekers internationale bescherming buiten de opvang 2024_MV_00374 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: stand van zaken lokaal infopunt verzoekers internationale bescherming buiten de opvang

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Eind vorig jaar lanceerde de federale regering het initiatief om eerst in de vijf grote steden, lokale infopunten in te richten met als doel socio-juridische ondersteuning te bieden aan verzoekers van internationale bescherming die door het tekort aan opvangplaatsen zich buiten een opvangnetwerk bevinden. Er zal daarvoor personeel vanuit Fedasil lokaal gedetacheerd kunnen worden. 

Voor ons moet een opvangplaats voor iedere verzoeker de ambitie blijven, maar in afwachting daarvan kunnen deze infopunten zeker tegemoetkomen aan dringende vragen en noden waarmee deze mensen in onze stad rondlopen. Het komt ook tegemoet aan een vraag die vanuit het middenveld reeds meermaals te horen viel en die hen ook zou kunnen ontlasten.

In onze vorige vraag hierover gaf u aan dat Stad Gent als eerstvolgende stap aan een werkbezoek aan Bordet, het voormalig ziekenhuis in Brussel waar nu al dergellijk infopunt gevestigd is, zou deelnemen om de inrichting en gefaseerde uitrol in Gent beter te kunnen uitwerken. 

Indiener(s)

Zeneb Bensafia

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 20/06/2024 - 14:01

Toelichting

  1. Hoe is het bezoek aan Bordet verlopen? 
  2. Wat is de stand van zaken van de inrichting van dit infopunt in Gent? 
  3. Waar en wanneer zal dit er komen? 

Bespreking

Antwoord

Tijdens de vorige vragen gaf ik reeds aan dat we, vooraleer we hier verdere stappen in zetten, eerst de werking in Bordet goed moeten monitoren én dat we de opstart van een dergelijk infopunt willen afstemmen met de andere steden, Antwerpen, Luik en Charleroi.

De Stad ontving tot op heden nog geen uitnodiging voor een bezoek aan Bordet. Onze dienst Asiel en Vluchtelingen deed al verschillende keren navraag bij Fedasil, maar zonder gevolg. 

De Dienst Asiel en Vluchtelingen had ter voorbereiding wel al gesprekken met zowel Luik, Charleroi als Antwerpen. Uit deze gesprekken bleek evenwel dat er in geen van deze steden op korte termijn een volwaardig Infopunt wordt uitgerold. Wel experimenteren de steden met het one stop shop concept, dat verschillende diensten samenbrengt. Ook onze diensten hebben hierin stappen gezet.

Op maandag 17 juni ging het Onthaal en Wegwijs voor Anderstalige Nieuwkomers van start in het Stadskantoor. Het Onthaal en Wegwijs wordt ingevuld door medewerkers van AMAL en het OCMW. Het heeft als doel nieuwkomers correct te informeren en door te verwijzen naar de juiste dienst of organisatie. Een van de diensten is Fedasil, die 2 halve dagen per week in het Stadskantoor aanwezig is. Het Onthaal en Wegwijs is open op weekdagen tussen 9u en 12u30.  

‚Äč wo 26/06/2024 - 12:56