Terug
Gepubliceerd op 26/06/2024

2024_MV_00373 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Kruispunt Botermarktpoort

vragenuurtje
ma 24/06/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 24/06/2024 - 18:52
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Zeneb Bensafia; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Karlijn Deene; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Alana Herman; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_MV_00373 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Kruispunt Botermarktpoort 2024_MV_00373 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Kruispunt Botermarktpoort

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

/

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 20/06/2024 - 13:01

Toelichting

In een mail geadresseerd aan u en aan alle fracties kaarten bewoners van de sociale assistentiewoningen Botermarktpoort volgende problemen aan. Bij regenweer vormt er zich een grote plas te hoogte van het zebrapad op de Hundelgemsesteenweg aan de residentie Botermarktpoort. Het rood licht zou ook vaak genegeerd worden richting Merelbeke en er wordt een onveilige verkeerssituatie gesignaleerd waarbij voertuigen komende uit de Jozef Vervaenestraat en de Pol De Vischstraat links afdraaien op de Hundelgemsesteenweg richting Merelbeke en hiermee overstekende voetgangers in gevaar brengen.

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

  1. Kan de put waarin de plas zich vormt opgevuld worden?
  2. Kan de onveilige verkeerssituatie aan de Hundelgemsesteenweg bekeken worden?
  3. Zijn er vaststellingen/cijfers beschikbaar over de gesignaleerde overtredingen (door het rood rijden, links afdraaien)? 

Bespreking

Antwoord

De stedelijke administratie heeft het probleem van de put/plas aan de bevoegde projectleider van De Lijn doorgestuurd. Immers, de recent uitgevoerde werken door De Lijn zijn daar nog niet definitief opgeleverd. Daardoor is het nog steeds de verantwoordelijkheid van de leidend ambtenaar - hier dus De Lijn - om dit verder op te nemen en te bekijken.

Wat de onveilige verkeerssituatie betreft, kan ik u aangeven, dat het ontwerp van dit kruispunt geen evidente oefening was. Veel doelstellingen (veiligheid, doorstroming tram, comfortabele halte-infrastructuur, leefkwaliteit…) moesten hier worden verzoend. Op het terrein is er uiteindelijk een compromis gerealiseerd, dat zo veel mogelijk aan alle doelstellingen tegemoetkomt. Ik ben wel bereid om nog eens te laten onderzoeken of er nog maatregelen mogelijk zijn, maar het terrein laat hier weinig toe – vrees ik.
Vooraleer ik u het aantal vastgestelde overtredingen meegeef, is het wel belangrijk om te melden dat in de verkeerslichtenregeling de richting Merelbeke vaak langer groen krijgt dan richting Gent. Dit heeft te maken met de tram. Wanneer een tram de Jozef Vervaenestraat in-of uit wil rijden, moet het verkeer komende uit Merelbeke, logischerwijze voor het rood te stoppen. Het verkeer richting Merelbeke behoudt dan wel groen en kan doorrijden. 

De overtredingen zelf dan; de Gentse politie registreerde in de periode van juni 2023 tot mei 2024 ter hoogte van het kruispunt Hundelgemsesteenweg / Jozef Vervaenestraat / Pol De Vischstraat geen verkeersovertredingen.

 

‚Äč di 25/06/2024 - 08:48