Terug
Gepubliceerd op 26/06/2024

2024_MV_00364 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Aanpak druk befietste kasseistroken

vragenuurtje
ma 24/06/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 24/06/2024 - 18:40
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Zeneb Bensafia; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Karlijn Deene; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Alana Herman; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_MV_00364 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Aanpak druk befietste kasseistroken 2024_MV_00364 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Aanpak druk befietste kasseistroken

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Begin 2023 wees ik op een kort stukje slechte kasseistrook die zeer druk befietst wordt dagelijks (vermoedelijk > 5000 fietsers/dag), m.n. het stukje Vlasmarkt in het verlengde van de Belfortstraat. 23m lang, 13m breed, ca 600m². In uw antwoord anderhalf jaar geleden gaf u aan dat hiervoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is, en dat dit bij voorkeur in een geheel project voor Vlasmarkt-Sint-Jacobs wordt gedaan. Dit is verschoven in de tijd.

Nochtans vormt deze 23m korte kasseistrook een gevaar voor de fietser (komen van Belfort van een helling). Vraag is of er dan toch niet voor een korte termijn ‘veiligheidsaanpak’ kan gekozen worden, mét vergunning. We hebben gezien dat dat voor de Zonnestraat gebeurde : een overlaging in afwachting van het Petercelle-project (nu bezig). We zien het ook op sommige andere plaatsen. Op 4 maanden tijd kan je een OMV verkrijgen om een dgl. kort stukje van 23m om de kasseien uit te breken en te overlagen, als een tijdelijke noodzakelijke verkeersveiligheidsmaatregel, een fietsvriendelijke stad-waardig, in afwachting van een totaalheraanleg in de volgende legislatuur. Op 6 maanden tijd kan dit opgelost zijn.

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 20/06/2024 - 10:16

Toelichting

  • In uw antwoord gaf u aan “dat de dienst de zone zou controleren en bekijken hoe een curatief onderhoud gebreken kan wegwerken”. Heeft de dienst hiervoor de opdracht gekregen, is dat onderzoek gebeurd, wat is het resultaat, wanneer zal er curatief een en ander verbeterd worden in die strook?
  • Zal u initiatief laten nemen om tot een tijdelijke noodzakelijke fietsvriendelijke heraanleg van deze 23m korte gevaarlijke kasseistrook te komen, met (of zonder?) omgevingsvergunning, in afwachting van de totaalheraanleg van de publieke ruimte Sint-Jacobs – Vlasmarkt ? 

Bespreking

Antwoord

Enkel het zebrapad werd met gietasfalt hersteld. Voor de aanpak van dit zebrapad was geen omgevingsvergunning nodig. Andere grondige herstelwerken konden niet ingepland worden omwille van de impact op de Lijn. Er waren nl al zeer veel werken in de buurt (Verapaz, Dampoort, Nieuwpoort cluster, straks Krommewalbrug).

Er staat voor de volgende legislatuur een totaalheraanleg van de omgeving gepland. Het is aan de nieuwe bestuursploeg om af te wegen of men kiest voor een snelle heraanleg of eerst nog tijdelijke aanpassingen. Zoals u weet stond het ontwerp voor de omgeving van Sint-Jacobs op de planning. We hebben binnen het college echter geen draagvlak voor een heraanleg gevonden. Nochtans is dit broodnodig.

Momenteel loopt er voor de Vlasmarkt een participatief proces met omwonenden. Dit is ter voorbereiding van een toekomstig ontwerp.

Voor het verwijderen of overlagen van kasseien is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Enkel bij gunstig advies en het bekomen van de omgevingsvergunning kunnen we overgaan tot het inplannen van deze werken. Gelet op de bijzondere omgeving en de diverse buslijnen is het niet evident om hier werken in te plannen.

‚Äč di 25/06/2024 - 08:50