Terug
Gepubliceerd op 26/06/2024

2024_MV_00369 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Haalbaarheidsstudie verbouwing politiecommissariaat Ekkergem

vragenuurtje
ma 24/06/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 24/06/2024 - 18:08
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Zeneb Bensafia; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Karlijn Deene; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Alana Herman; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_MV_00369 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Haalbaarheidsstudie verbouwing politiecommissariaat Ekkergem 2024_MV_00369 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Haalbaarheidsstudie verbouwing politiecommissariaat Ekkergem

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Eind 2023 werd beslist om volop in te zetten op een betere en duurzame huisvesting van de Gentse lokale politie op de huidige site in Ekkergem. Dat gebeurde na het definitief afspringen van het plan om samen met de federale politie een nieuwe kazerne te bouwen aan de Groendreef.

Het is de bedoeling nu heel snel te schakelen, daarom werd alvast een aanbesteding uitgeschreven voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en het opstellen van een ontwikkelingsplan. Die grondige voorbereiding is nodig, aangezien het hoofdcommissariaat in gebruik zal blijven tijdens de verbouwing.

Indiener(s)

Manuel Mugica Gonzalez

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 20/06/2024 - 11:41

Toelichting

Kan er aangegeven worden of er veel interesse is en er inschrijvers zijn voor deze overheidsopdracht?

Bespreking

Antwoord

Na de beslissing in december 2023 werd ambtelijk de nodige actie ondernomen om een bestek ‘haalbaarheidsstudie en ontwikkelingsplan voor de huisvesting en centralisatie van Politiezone Gent’ op te maken. Dit werd op 4 april gevalideerd in het College en op 24 april in de Gemeenteraad. In samenwerking met het team Stadsbouwmeester werd bijkomende communicatie voorzien. 

De overheidsopdracht is een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Een plaatsbezoek op de site was verplicht.

Ik kan u zeggen dat er veel interesse is voor het dossier.

Het bestek is in totaal 115 keer gedownload op de website van de overheidsopdrachten en er zijn 9 plaatsbezoeken doorgegaan op de site in de Antonius Triestlaan. 

De uiterste deadline voor de offertes was 14/06/2024. Finaal hebber er 8 multidisciplinaire studieteams zich ingeschreven. Dat is echt een mooi aantal. Dat bevestigt de interesse, maar verhoogt vooral ook de kwaliteit van de uiteindelijke toekenning. 

De offertes worden nu door een jury beoordeeld op basis van de gunningswijze en procedure omschreven in het bestek. Om deze reden kan er inhoudelijk geen verdere toelichting worden gegeven. We verwachten dus in de komende weken de jurering en de gunning af, waarna het geselecteerde studiebureau een uitvoeringstermijn van 8 maanden heeft. 

‚Äč wo 26/06/2024 - 12:56