Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_MV_00314 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Ophaling dode dieren

vragenuurtje
ma 27/05/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/05/2024 - 18:31
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Zeneb Bensafia; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Ronny Rysermans; Alana Herman; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_MV_00314 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Ophaling dode dieren 2024_MV_00314 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Ophaling dode dieren

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Dode dieren op het openbaar domein kunnen besmetting of vervuiling veroorzaken. Inwoners die een dood dier opmerken kunnen dit melden via GentInfo of via een formulier op de website van de Stad. Daarbij wordt ook aangegeven dat dode dieren het best zo snel mogelijk worden weggehaald.

Midden april merkte een buurtbewoner het kadaver van een ree op in het Koppelingsgebied Desteldonk. Dit werd gemeld aan de Provincie, die de melding op haar beurt doorgaf aan Stad Gent. Er werd mij gesignaleerd dat het kadaver op 13 mei nog niet was weggehaald. Het bevindt zich dan ook in staat van ontbinding.

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

vr 17/05/2024 - 16:14

Toelichting

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op volgende vragen:

  1. Welke acties onderneemt de Stad bij het ontvangen van een melding over een kadaver?
  2. Worden alle gemelde dode dieren opgehaald? Zo ja, binnen welke termijn dient dit te gebeuren? Zo nee, welke afwegingen worden gemaakt om een kadaver te laten liggen en hoe wordt dit gecommuniceerd aan de melder?

Bespreking

Antwoord

Dank u voor uw vragen over het ophalen van dode dieren in Gent. Graag licht ik de gang van zaken toe.

Wat betreft het specifieke geval van het ree in het Koppelingsgebied Desteldonk, valt dit buiten de bevoegdheid van IVAGO. Deze ligt bij de beheerder van het gebied, namelijk Project Gentse Kanaalzone. Zowel het Vlaams Gewest, de Provincie als Stad Gent zijn hierin vertegenwoordigd.

Sinds 1 januari 2019 hebben we als stad een krengenbeleid, de opvolging gebeurt door de Groendienst. De ophaling van een gemeld kadaver wordt bepaald op basis van verschillende factoren, zoals de dringendheid, de locatie, het tijdstip en de aard van het kadaver. Zowel het dierenasiel, de brandweer (bij veiligheids- of hygiëneproblemen), IVAGO en de politie zijn betrokken.

Meldingen van krengen worden doorgestuurd naar het Dierenasiel, tenzij het gaat om kleinere krengen (niet groter dan een kat of vos) op de openbare weg. Deze worden meteen door de dienst Openbare Reiniging van IVAGO opgeruimd. Bij gevaarlijke situaties wordt de brandweer ingeschakeld. IVAGO verwijdert de krengen dezelfde dag of uiterlijk de dag erna. Alle bevoegde instanties hebben 24 uur per dag toegang tot de zogenaamde krengencontainer van IVAGO in de Proeftuinstraat.

Voor kleine kadavers van bekende eigenaren geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de verwijdering. Grote kadavers van bekende eigenaren worden door Rendac (bij makkelijk bereikbare locaties) of door de brandweer (bij moeilijk bereikbare locaties) verwijderd.

‚Äč wo 29/05/2024 - 11:30