Terug
Gepubliceerd op 23/05/2024

2024_MV_00321 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Betonloper Lange Steenstraat en Grauwpoort

vragenuurtje
ma 27/05/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
2024_MV_00321 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Betonloper Lange Steenstraat en Grauwpoort 2024_MV_00321 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Betonloper Lange Steenstraat en Grauwpoort

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Tramsporen en kasseistroken. Het zijn wellicht de twee grootste uitdagingen voor fietsers in onze historische binnenstad. En het wordt pas echt een hindernissenparcours als beide gecombineerd worden. En dat kan je meteen aan den lijve ondervinden als je na een aperitiefje op de Groentenmarkt langs het Gravensteen richting Sluizeken fietst voor een snelle hap in de Sleepstraat.

In de Geldmunt lukt het nog wel op een strook beton tussen de tramsporen, maar eens om de hoek – in de Lange Steenstraat en Grauwpoort – volgt een strook van 300 meter schots en scheve kasseien tussen de tramsporen. Levensgevaarlijk als fietser!

Vorige week startte de vernieuwing van de tramsporen en het wegdek op de as Sint-Salvatorstraat, Sleepstraat en Lange Steenstraat. In afwachting van een grondig heraanleg van de straten op termijn, kon alvast de zogenaamde betonloper tussen de sporen in de Geldmunt doorgetrokken worden in de Lange Steenstraat en Grauwpoort. Eindelijk zou zo de fietsonveiligheid op deze route aangepakt worden, dacht iedereen. Maar wat volgt is pure Kafka.

De Lijn vraagt toestemming aan de Dienst Monumentenzorg van de stad Gent om de kasseien te vervangen door een betonloper. Monumentenzorg reageert niet, dus schrijft De Lijn noodgedwongen een aanbesteding uit voor de werken mét terugplaatsing van de kasseien. Achteraf pas blijkt dat Monumentenzorg geen bezwaar heeft tegen de betonloper, maar de werken zijn ondertussen gegund en van start gegaan.

Buurtbewoners zijn vragende partij, de schepen vindt het een goed idee, De Lijn toonde zich bereid, Monumentenzorg had geen bezwaar, maar het kalf is administratief verdronken. Het gebeurt nochtans zelden dat alle actoren hetzelfde willen. De oplossing is dan ook eenvoudig: de betonloper wordt alsnog uitgevoerd, De Lijn vraagt alvast een regularisatie aan en wij engageren ons als stad dat die regularisatie binnen de kortste keren in orde komt. 

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 23/05/2024 - 12:23

Toelichting

Is de schepen bereid zich hiertoe te engageren en op korte termijn de nodige stappen te ondernemen zodat De Lijn de werken nog kan bijsturen?