Terug
Gepubliceerd op 23/05/2024

2024_MV_00320 - Mondelinge vraag van raadslid Alana Herman: “Gastvrije toiletten” bij Gentse handelaars

vragenuurtje
ma 27/05/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
2024_MV_00320 - Mondelinge vraag van raadslid Alana Herman: “Gastvrije toiletten” bij Gentse handelaars 2024_MV_00320 - Mondelinge vraag van raadslid Alana Herman: “Gastvrije toiletten” bij Gentse handelaars

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De Stad Brussel zette in samenwerking met de horeca, winkeliers en culturele en openbare ruimtes een netwerk van “Gastvrije toiletten” op: de handelaar stelt zijn toiletten gratis ter beschikking voor iedereen en de Stad steunt de handelaar met een toelage voor het gebruik en de schoonmaak van de toiletten.

Om het netwerk bekend te maken bij voorbijgangers, brengen de handelaars een logo aan op het raam of de voorgevel (zie bijlage).

In Gent zijn er verspreid over de stad zo’n 185 gratis toegankelijke openbare toiletten, maar als de nood het hoogst is, is er vaak toch geen in de buurt. Vele van deze openbare toiletten zijn ook enkel urinoirs of zijn niet geschikt voor personen met een beperking. Het alternatief is dan vaak een handelszaak in de buurt. Vele van deze handelszaken laten gebruik van hun sanitair echter enkel toe voor klanten, of vragen een vergoeding. 

In ruil voor het gratis en vrij van consumptie ter beschikking stellen van hun toiletten, ontvangen de deelnemende handelaars in Brussel een jaarlijkse subsidie van 1.000 euro. Dat is zeker geen onredelijke compensatie voor bijvoorbeeld de kosten van regelmatiger schoonmaken. Het is ook voor het stadsbestuur zelf een goedkope oplossing in vergelijking met de investerings- en onderhoudskosten van bijkomende openbare toiletten.

Indiener(s)

Alana Herman

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

do 23/05/2024 - 12:08

Toelichting

Kan dit project van “Gastvrije toiletten” op een bepaalde manier navolging krijgen in Gent?