Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_MV_00315 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Kunstwerk dat aandacht vraagt voor zelfdoding

vragenuurtje
ma 27/05/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/05/2024 - 18:24
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Zeneb Bensafia; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Ronny Rysermans; Alana Herman; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_MV_00315 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Kunstwerk dat aandacht vraagt voor zelfdoding 2024_MV_00315 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: Kunstwerk dat aandacht vraagt voor zelfdoding

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In Nederland reist er al een tijdje een beeld rond van de Nederlandse kunstenares Saskia Stolz, dat aandacht vraagt voor isolement en zelfdoding.

Het is een metershoog beeld van een jongere die ineengedoken zit met de handen voor de ogen. Het beeld deed in Nederland al meer dan 40 steden aan. De kunstenares maakte een nieuwe versie voor België, “Stille strijd” genoemd, op vraag van Dirk Degelaen die zelf zijn veertienjarige dochter Laure verloor aan zelfdoding. Het reist nu ook in België rond en was reeds in Oostende, Brugge, Kortrijk en gaat ook nog naar Leuven, Antwerpen en Brussel. Overal waar het beeld neerstrijkt ontstaat een herdenkingsplek met kaarsen, foto’s en bloemen en maakt het heel veel emoties los. Het taboe over zelfdoding bij jongeren blijft groot. De meeste mensen zijn dan ook blij dat het beeld er de aandacht op vestigt en bespreekbaar maakt. 

Ik ben de mening toegedaan dat we niet aan deze problematiek mogen voorbijgaan, dit initiatief kan bijdragen aan het bespreekbaar maken van het probleem.

Indiener(s)

Manuel Mugica Gonzalez

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

wo 22/05/2024 - 20:12

Toelichting

Is er al een vraag toegekomen om het beeld ook in Gent te laten passeren? Zo ja, wat is de reactie van het stadsbestuur?

Indien niet, zal het stadsbestuur zelf de nodige stappen zetten om het beeld naar Gent te brengen?

Bespreking

Antwoord

Hartelijk dank voor uw vraag, en om dit relevante thema mee onder de aandacht te willen brengen.

Uiteraard zijn wij als stadsbestuur bereid om hier mee onze schouders onder te zetten. Zelfdoding bij jongeren is een groot taboe en blijft (helaas) een grote zorg waarbij we als stadsbestuur onze steun willen betuigen aan de ouders, families en vrienden die hiermee geconfronteerd worden. Ook als kandidaat Europese Culturele hoofdstad in 2030 is de stem van jongeren en in het bijzonder diegene die hun stem niet meer vinden, een belangrijke focus. Met kunst en cultuur kunnen thema’s, die vaak onbespreekbaar zijn, ook op die manier bespreekbaar maken. Dit project zijn we dus in alle opzichten genegen.

De vraag is al, via verschillende kanalen – waaronder cultuur, maar ook onderwijs, bij de Stad terechtgekomen en er wordt momenteel, samen met o.a. collega Willaert, bekeken om nog dit jaar dit kunstwerk in onze stad te ontvangen. Er zijn nog een 3-tal periodes beschikbaar.

Ik heb de diensten gevraagd om verder te bekijken wat haalbaar is. 

Ze gaan op zoek naar een geschikte locatie in dialoog met de organisatie van de Stille Strijd, bekijken welke vergunningen er noodzakelijk zijn, …

Dus op korte termijn zal hier verder over gecommuniceerd kunnen worden.

Tot zover mijn antwoord.

‚Äč wo 29/05/2024 - 07:55