Terug
Gepubliceerd op 23/05/2024

2024_MV_00327 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Eurocities en solidariteit met Oekraïne

vragenuurtje
ma 27/05/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
2024_MV_00327 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Eurocities en solidariteit met Oekraïne 2024_MV_00327 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Eurocities en solidariteit met Oekraïne

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Eerder deze maand was u in Oekraïne als vicevoorzitter van het Europese stedennetwerk Eurocities. Deze samenkomst van Europese steden stond in het teken van de steun die het netwerk van Europese steden wil geven aan Oekraïne bij de wederopbouw van Oekraïense steden. In de pers stelde u daarbij dat we op alle fronten onze solidariteit moeten tonen aan Oekraïne. Daar zijn wij het volmondig mee eens.  De voorbije weken hebben we met Groen meermaals de kwestie - die ook aangekaart werd door organisaties uit het middenveld - van hoe Russische LNG overslag in Zeebrugge door Fluxys, bijdraagt aan de Russische oorlogsfinanciering en dus ook bijdraagt aan de vernietiging van Oekraïense steden, op de politiek agenda gezet. Fluxys laat verstaan dat ze een wettelijk kader nodig hebben, bv binnen een Europees sanctiepakket, voordat ze het contract met de Russische maatschappijen kunnen stopzetten. Onze federale regering met name de groene minister van energie heeft dan ook reeds initiatieven genomen om hiertoe te komen. Een belangrijke sleutel om tot een effectieve stopzetting van deze steun aan de Russische oorlogseconomie te komen ligt dus op Europees niveau. Maar dat Europees kader is er vooralsnog niet, deze kwestie kan dus alle steun en solidariteit gebruiken die mogelijk is om er toe te komen.  Zoals u weet zijn meerdere steden rechtsreeks en/of onrechtstreeks aandeelhouder van Fluxys, waaronder Gent. 


Indiener(s)

Jeroen Van Lysebettens

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 23/05/2024 - 14:14

Toelichting

  1. Werd deze kwestie reeds besproken binnen het Eurocities netwerk? 
  2. Zo niet, zal u deze kwestie op de agenda zetten binnen het netwerk van Eurocities om op die manier de kans te vergroten dat er een internationaal kader komt waardoor Fluxys de Russische LNG overslag in Zeebrugge kan stopzetten?
  3. Ziet u nog andere opportuniteiten om binnen het netwerk van Eurocities onze solidariteit met Oekraïne concreet te maken?