Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_MV_00316 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Stand van zaken zwembad Neptunus - Wondelgem

vragenuurtje
ma 27/05/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/05/2024 - 18:07
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Zeneb Bensafia; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Ronny Rysermans; Alana Herman; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_MV_00316 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Stand van zaken zwembad Neptunus - Wondelgem 2024_MV_00316 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Stand van zaken zwembad Neptunus - Wondelgem

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Door een uitspraak van de Raad van State heeft de planning van het nieuwe zwembad in Wondelgem heel wat vertraging opgelopen. Farys herstartte na de uitspraak de volledige procedure voor het ontwerp en de bouw van het zwembadcomplex Neptunus. 

In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van 5 juni 2023 gaf de schepen meer info over de indicatieve timing van onder meer het voorontwerp en het bestek.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

wo 22/05/2024 - 22:07

Toelichting

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op volgende vragen:

  1. Hoe verloopt de ontwerpopdracht voor het nieuwe zwembad in Wondelgem? Wat is de timing voor de eerstvolgende stappen?
  2. Wanneer zullen de inwoners van Wondelgem een eerste blik kunnen werpen op de plannen?

Bespreking

Antwoord

Sinds de vorige vraag van juni 2023 is al heel wat gebeurd. De procedure voor het aanstellen van een ontwerper voor de bouw van het nieuwe zwembad werd opgestart. In november 2023 werd de opdracht gegund aan TM Buro II & ARCH++I.

Het ontwerpbureau startte met de ontwerpopdracht door een voorontwerp op te maken. Tegen eind juli wordt dan het definitieve ontwerp verwacht, na aanvraag van de pré-adviezen aan de stadsdiensten.

De omgevingsvergunning zal in het najaar ingediend worden.

Het voorontwerp zal nu vrijdag bekendgemaakt worden, binnen enkele dagen zijn de eerste beelden dus beschikbaar.

‚Äč wo 29/05/2024 - 07:44