Terug
Gepubliceerd op 23/05/2024

2024_MV_00329 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Quick wins verkeersveiligheid basisschool De Spiegel

vragenuurtje
ma 27/05/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
2024_MV_00329 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Quick wins verkeersveiligheid basisschool De Spiegel 2024_MV_00329 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Quick wins verkeersveiligheid basisschool De Spiegel

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Tijdens de voorbije commissie MEO stelde ik de schepen een opvolgvraag over de verkeersveiligheid aan basisschool De Spiegel aan de Zwijnaardsesteenweg. De schepen antwoordde dat structurele verbetermaatregelen tijd zullen vragen.  

De school zelf stelt ondertussen voor om alvast een aantal kleine ingrepen te doen die op korte termijn de situatie toch al een stuk kunnen verbeteren:

- veelkleurige wegmarkeringen op het wegdek waardoor de schoolomgeving en de zone 30 in het oog springen;

- veilige en kleurrijke oversteekplaatsen en zebrapaden;

- dynamische borden die aanzetten tot het respecteren van de maximumsnelheid;

- een toegangsverbod of venstertijden voor zwaar verkeer;

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 23/05/2024 - 14:18

Toelichting

Is de schepen bereid om deze maatregelen in te voeren voor het begin van het nieuwe schooljaar?