Terug
Gepubliceerd op 23/05/2024

2024_MV_00331 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: WMP Zwijnaarde – aanhoudende problemen

vragenuurtje
ma 27/05/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
2024_MV_00331 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: WMP Zwijnaarde – aanhoudende problemen 2024_MV_00331 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: WMP Zwijnaarde – aanhoudende problemen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Situering

Een tiental weken geleden werd het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde ingevoerd. Het plan bevat maatregelen die werken en kunnen aanvaard worden, mits bv. een aantal straten veel veiliger gemaakt kunnen worden (bv. de scholen in de omgeving Ter Lindestraat, er wordt naar een veiliger inrichting gevraagd). 1 maatregel kent echter compleet geen draagvlak en dat is de knip in de Joachim Schayck straat. De maatregel werkt ook niet (goed), maar vooral, door deze knip kent de volledige kern van Zwijnaarde nog 1 uitgang naar de N469, wat voor grote files zorgt in de spitsuren op de as Heerweg-Noord en -Zuid, en op de aansluitende straten (oa Dorpsstraat). Met als gevolg dat de tram ook in de file staat, en fietsers tussen auto’s moeten laveren, wachten tussen auto’s, of erger nog, het fietspad opzoeken. Het is er dus niet veiliger op geworden in die straten. Normaliter is er maar een evaluatie voorzien na een 10-tal maanden. Maar bij blijvende knelpunten kan er tussentijds worden bijgestuurd.

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 23/05/2024 - 14:54

Toelichting

Vraag

  • Op welke wijze wordt de verkeersdruk in Zwijnaarde nu gemeten? 
  • Kan de situatie van de knip op de Joachim Schayckstraat herbekeken worden, zodanig worden bijgestuurd, zodat bovenstaande problemen worden verholpen, de kern van Zwijnaarde een betere ontsluiting krijgt, maar ook dat het grotere plaatje veiliger wordt bij eventuele bijsturing? 
  • Starten de werken aan de Scheldelindeweg (‘Alinso’) effectief in september 2024?