Terug
Gepubliceerd op 23/05/2024

2024_MV_00332 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Schoolomgeving Wijze Boom – Tectura – Sint-Baafskouter

vragenuurtje
ma 27/05/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
2024_MV_00332 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Schoolomgeving Wijze Boom – Tectura – Sint-Baafskouter 2024_MV_00332 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Schoolomgeving Wijze Boom – Tectura – Sint-Baafskouter

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Situering

Al 20 jaar vragen bewoners en ouders van schoolgaande kinderen van de scholen Wijze Boom en Tectura Sint-Baafskouterstraat een veiliger schoolomgeving. Met mondjesmaat en met veel overredingskracht is er een soort ‘halve schoolstraat’ ingevoerd, enkel in de namiddag geldig. Met het nieuwe Wijkmobiliteitsplan Dampoort-Gentbrugge is het verleidelijk voor een aantal automobilisten om toch via de Sint-Baafskouterstraat door de wijk te rijden. De vraag naar een veilige( r) schoolomgeving klinkt luider. Dit zou al bv. kunnen door het schoolstraatsysteem ook ’s morgens te laten werken (geen onnodig autoverkeer tussen pakweg 8.00 en 8.30), door K&R-strook voor het doodlopende stuk straat St-Baafskouterstraat ipv voor de schoolpoort kinderen afzetten, door bv. personeel en leerlingen die met de wagen komen op de parking van Lago Rozebroeken te laten parkeren, door fietsers volwaardig langs het park te laten op de scholencampus binnenrijden, etc. De buurt en de ouders zitten boordevol ideeën om de schoolomgeving veiliger te maken. N.b. de school heeft verbouwingsplannen. Het is nu het moment om daar ook een flankerend mobiliteitsbeleid rond te voeren.

 

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 23/05/2024 - 14:56

Toelichting

Vraag

  • Is dit probleem u bekend, en bent u bereid om met de school (en de buurt) aanklampend in gesprek te gaan om tot een veiliger schoolomgeving te komen? Zo ja, op welke termijn?
  • Kan het schoolstraatsysteem – zoals in de tientallen andere schoolstraten van andere scholen in t Gentse – niet alleen in namiddag toepassen, maar ook in de ochtend, dus zonder autoverkeer van/naar school tussen 8u en 8u30? 
  • Zijn er eventuele andere maatregelen, die momenteel al op tafel liggen, om kinderen veiliger op school te brengen? 

Voor alle duidelijkheid, hiermee hoeft niet gewacht te worden tot de verbouwing van de school start of afgelopen is. Ook nu is dit precair en vraagt dit om een veiliger schoolomgeving.