Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_MV_00317 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Ontdekkingen op site Wissenhage en impact op de ontwikkeling

vragenuurtje
ma 27/05/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/05/2024 - 18:17
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Zeneb Bensafia; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Ronny Rysermans; Alana Herman; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_MV_00317 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Ontdekkingen op site Wissenhage en impact op de ontwikkeling 2024_MV_00317 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Ontdekkingen op site Wissenhage en impact op de ontwikkeling

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De Lijn diende opnieuw een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de bouw van stelplaats Wissenhage nadat deze werd afgekeurd door de Vlaamse regering. Daarop gaf het stadsbestuur een positief advies, ondanks de meer dan 1000 bezwaarschriften die werden ingediend. Bewoners uit de omliggende buurt zijn steeds kritisch geweest over de plannen van De Lijn en protesteren hier al een tijd tegen. 

Ook studenten biologie van de Universiteit Gent deden ondertussen onderzoek naar de biodiversiteit op de plaats waar De Lijn haar stelplaats wil bouwen. Zij ontdekten op enkele uren tijd 194 diersoorten, waarvan 39 beschermd. Verder beweren de studenten dat er sprake is van een historisch moeras op de site. Volgens de studenten zou het gebied voor een verkoelend effect zorgen: "Door de grote oppervlakte en de natte ondergrond van de Wondelgemse Meersen is het verkoelende effect nog groter." klinkt het.

Deze bevindingen doen opnieuw vragen rijzen over de ontwikkeling van de site Wissenhage:

Indiener(s)

Sonja Welvaert

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 23/05/2024 - 09:49

Toelichting

- Wat is de huidige stavaza bij de ontwikkeling van de site? Is de omgevingsvergunning goedgekeurd? Welke stappen moeten er nog genomen worden?

- Hebben deze ontdekkingen invloed op de visie van het stadsbestuur bij de ontwikkeling van de site Wissenhage?

- Is de stad bereid om het positief advies m.b.t. de vergunningsaanvraag van De Lijn te wijzigen?

Bespreking

Antwoord

De onderzoeksresultaten van de Gentse biologiestudenten heb ik op 1 mei uitsluitend via de pers en de sociale media vernomen. Ik heb ook geen ander rapport gekregen. Op zich is het ook niet verwonderlijk dat er op een dergelijk groot gebied, dat gedurende decennia niet werd gebruikt, een natuurontwikkeling plaats vindt. Het zijn waarden, die ik ook belangrijk vind. Als ecologist doet het me natuurlijk pijn aan het hart, dat dit gebied verdwijnt. Daar tegenover staat wel dat stad Gent veel initiatieven heeft genomen om natuurontwikkeling mogelijk te maken. Denk maar aan het RUP Groen, het vergoenen van binnengebieden in de 19de eeuwse gordel via de Bouwblokvisie en het stelselmatige ontharden van het openbaar domein. Daar hebben we echt wel heel veel gedaan, maar natuurlijk is dit geen troost voor de buurtbewoners. Ik kan u ook nog zeggen dat dit gebied Wissenhage op vlak van natuur in feite 4x werd gecompenseerd[1].

Ik heb het rapport van de biologiestudenten dan wel niet gekregen, maar is natuurlijk wel een project MER. Dit project MER brengt alle bestaande elementen en alle invloeden van dit project op leefmilieu en natuur uitvoerig in beeld. De door u genoemde onderzoeksresultaten zijn ongetwijfeld ook in de bezwaren naar opgenomen. Het plan MER en de genoemde bezwaren uit het openbaar onderzoek, dat op 17 mei werd afgerond, moeten door de gewestelijke omgevingsambtenaar in zijn beoordeling van de aanvraag worden behandeld.

Tot slot uw vraag naar de wijziging van het stedelijke advies. Voor de aanvraag omgevingsvergunning van de De Lijn in Wissenhage is het Vlaamse Gewest de vergunningverlenende overheid. Zij hebben ook de adviezen aangevraagd. Het Vlaams Gewest heeft ons als stad op 10 april om advies gevraagd. De uiterste indiendatum voor een advies is dan 30 dagen later - op 10 mei. Deze timining is verstreken. Dit betekent ook dat een nieuw advies indienen of een advies bijstellen, niet zomaar kan. Het advies terugtrekken, zou ook betekenen dat het college geen tijdig advies heeft uitgebracht, waardoor deze geacht gunstig te zijn.

Aansluitend: De beslissing over de aanvraag omgevingsvergunning moet door het Vlaams Gewest ten laatste op 28 juli 2024 – dus na de verkiezingen voor het Vlaamse parlement – worden genomen.


[1] Een eerste maal in 2001. Omdat de noordelijke ontsluiting de noordelijke ontsluiting via het Westeringspoor niet langer noodzakelijk was, werd het gebied van het Westeringspoor ‘parkgebied’. Een tweede maal in 2015. Toen werd bij de toenmalige omgevingsvergunning van de stelplaats in de Vinderhoutse bossen een boscompensatie uitgevoerd. Een derde maal in 2023-2024. De percelen van De Lijn ten noorden van de Buitensingel (locatie autobusrijschool) krijgen een natuurbeheer. Een vierde maal in 2024 – naar aanleiding van deze aanvraag omgevingsvergunning. 

‚Äč wo 29/05/2024 - 07:52