Terug
Gepubliceerd op 23/04/2024

2024_MV_00263 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Fietssnelweg F42 - Fietsersbrug en tracéstudie

vragenuurtje
ma 22/04/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 18:07
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele
2024_MV_00263 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Fietssnelweg F42 - Fietsersbrug en tracéstudie 2024_MV_00263 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Fietssnelweg F42 - Fietsersbrug en tracéstudie

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling. 

De Provincie dient ook nog de definitieve tracéstudie over de F42 op Gents grondgebied op te leveren. De planning daarvan liep vertraging op omwille van personeelstekort.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

ma 15/04/2024 - 19:20

Toelichting

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op volgende vragen:

  1. Wat is de stand van zaken van de bouw van de fietsersbrug over de R4 en de Ringvaart en de PFAS-problematiek?
  2. Wat is de stand van zaken van de verdere aanleg van een veilige fietsverbinding richting Meetjesland op Gents grondgebied?

Bespreking

Antwoord

Door de vaststelling van Pfas op een perceel heeft de realisatie van deze fietsverbinding inderdaad vertraging opgelopen. OVAM heeft de eigenaars aangeschreven en momenteel is het wachten op de resultaten van een beschrijvend bodemonderzoek. 

Voor de realisatie van de fietsbrug over de Ringvaart werden reeds twee percelen aangekocht door de stad Gent. De drie resterende verwervingen liggen momenteel stil omwille van de Pfas problematiek. 

Voor de fietsbrug over de Ringvaart onderzoeken mijn diensten samen met het studiebureau of het ontwerp kan aangepast worden. Door de brughoofden licht op te schuiven richting het spoor kan mogelijks een verwerving van de vervuilende bronpercelen vermeden worden. Ook Infrabel moet hiermee akkoord gaan. Ik hoop dat deze oplossing uitvoerbaar is en zal zorgen voor een deblokkering van dit dossier. 
De fietsbrug over de R4 zit vervat in het project R4WO van de Werkvennootschap, en vormt een onderdeel van het knooppunt W9 Zeeschipstraat-Evergemsesteenweg.  De voorbereidende werken voor dit project zijn reeds gestart (verplaatsen van kabels en leidingen).  De planning voor de aansluitende wegenwerken (en dus ook de fietsbrug) wordt nu opgemaakt in overleg met de aannemer. 

De gedetailleerde tracéstudie voor de F42 werd begin 2024 gestart door de provincie. De voorstellen worden uitgewerkt tot een startnota die deze zomer besproken wordt in de Projectstuurgroep. Dan worden de mogelijke tracévarianten afgewogen om een voorkeursvariant te bepalen die verder uitgewerkt wordt. Voor de bespreking in de Projectstuurgroep eind 2024 willen we samen met de provincie bekijken om in het najaar een infomarkt te organiseren voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden. 

di 23/04/2024 - 10:58