Terug
Gepubliceerd op 23/04/2024

2024_MV_00270 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Onbewoond bouwvallig pand in Gentbrugse Meersen (Oude Scheldeweg)

vragenuurtje
ma 22/04/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 18:51
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele
2024_MV_00270 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Onbewoond bouwvallig pand in Gentbrugse Meersen (Oude Scheldeweg) 2024_MV_00270 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Onbewoond bouwvallig pand in Gentbrugse Meersen (Oude Scheldeweg)

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Vele wandelaars en buurtbewoners stellen vragen zich af wat het stadsbestuur van plan is met het verkrotte en bouwvallige pand op het einde van de Oude Scheldeweg nabij de Schelde. Ondanks alle mooie inspanningen van De Stad en Natuurpunt blijft dit een beetje een schandvlak voor onze Gentbrugse Meersen. Op de site rond de bouwval liggen ook overal afval en vuilnis. De hele plek maakt een onderkomen en verloederde indruk (zie ook de bijgevoegde foto’s). 

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 18/04/2024 - 11:02

Toelichting

1. Welke plannen heeft het stadsbestuur voor dit pand en de bijhorende site? 

2. Zijn er al stappen gezet om deze te verwerven (in der minne, via onteigening, …)?

3. Welke timing ligt er voor?

Bespreking

Antwoord


1.    Welke plannen heeft het stadsbestuur voor dit pand en de bijhorende site?

In de inrichtingsvisie voor het Noordelijke deel van de Gentbrugse meersen (zoals die is afgeklopt binnen ons ontwerp Natuurbeheerplan voor de Gentbrugse meersen) is voorzien dat de hoeve wordt afgebroken en de omliggende percelen worden opgekuist. De percelen zullen vervolgens deel uitmaken van de open natuurzone aansluitend bij de Schelde. 


2.    Zijn er al stappen gezet om deze te verwerven (in der minne, via onteigening, …)?

De hoeve is op dit moment nog steeds in private handen maar de stad voert onderhandelingen om de hoeve te kopen ‘in der minne’. Er is vooralsnog geen akkoord over de prijs. 


3.    Welke timing ligt er voor?

Het is de bedoeling om alle resterende percelen van de Gentbrugse meersen die nu nog in private handen zijn op termijn te verwerven, dus ook het perceel met de hoeve. 

Indien dit niet lukt via akkoorden in der minne, kan worden overgegaan tot onteigening. Hierover zal moeten beslist worden bij de opmaak van het volgende SMJP.


di 23/04/2024 - 08:33