Terug
Gepubliceerd op 23/04/2024

2024_MV_00271 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Evaluatie en herziening zone 30

vragenuurtje
ma 22/04/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 18:25
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele
2024_MV_00271 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Evaluatie en herziening zone 30 2024_MV_00271 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Evaluatie en herziening zone 30

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In zitting van 21 maart heeft het college beslist om de snelheid op de Winkelwarande tussen huisnummer 7 en de gemeentegrens met Wachtebeke opnieuw naar 50 km/u te brengen. Er werd – terecht, vind ik – geoordeeld dat de verkeersveiligheid er voldoende gegarandeerd is door de omgeving (weinig bebouwing, weinig kruispunten) en de weginrichting (vrijliggend fietspad), en dat een snelheidsregime van 30 km/u niet noodzakelijk is.

Ook voor andere, gelijkaardige straten waar op vandaag een zone 30 geldt, kan die overweging worden gemaakt. Ik denk onder meer aan (een deel van) de Rechtstraat in Desteldonk.


Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 18/04/2024 - 11:52

Toelichting

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

  1. Maakt de beslissing inzake de Winkelwarande deel uit van een algemene screening om na te gaan waar bestaande zone 30-regimes weinig of geen meerwaarde bieden en kunnen worden opgeheven?
  2. Zo ja, welke gebieden/straten worden daarbij prioritair onderzocht? Op welke termijn zullen beslissingen worden genomen? Wat met de Rechtstraat?

Bespreking

Antwoord

Naar aanleiding van het ‘Evaluatierapport zone 30 in Gent’ werd aangegeven dat de zone 30 binnen de bebouwde kom niet ter discussie staat, maar dat er daarbuiten wel kan gekeken worden of het overal zinvol is.
In opvolging hiervan werd een selectie gemaakt van straten of wegsegmenten die eventueel terug zone 50 kunnen worden. Dit zijn straten die 

  • tot een bestaande of geplande zone 30 behoren, 
  • buiten de bebouwde kom (bestaand of gepland) gelegen zijn én 
  • beschikken over aanliggende fietsinfrastructuur. Fietssuggestiestroken werden hierin dus niet meegenomen.
Alleen Winkelwarande en Ottergemsesteenweg-Zuid kwamen voor deze kenmerken in aanmerking. Voor de Ottergemsesteenweg-Zuid houden we wel vast aan zone 30, wegens de slechte AVOC-scores op de verschillende kruispunten van de Ottergemsesteenweg-Zuid. Deze uitbreiding is ondertussen ook goedgekeurd.
Zo bleef enkel Winkelwarande over. Hiervoor werd ondertussen een aanpassing van de zone 30 goedgekeurd.

De Rechtstraat staat niet ter discussie. Deze bevindt zich immers binnen de bebouwde kom. Dit zou ook ingaan tegen een basisprincipe dat we versnippering maximaal tegengaan. We beseffen dat de Rechtstraat qua wegbeeld niet in overeenstemming is met een zone 30, vandaar dat er vorig jaar quasi gelijktijdig een plan is goedgekeurd met rijbaanversmallingen. Een precieze timing voor de uitvoering ervan kunnen we evenwel nog niet geven.
 
di 23/04/2024 - 11:02