Terug
Gepubliceerd op 23/04/2024

2024_MV_00278 - Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Update Dampoort Express

vragenuurtje
ma 22/04/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 18:39
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele
2024_MV_00278 - Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Update Dampoort Express 2024_MV_00278 - Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Update Dampoort Express

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Beste schepen

Het passeerde hier al regelmatig: het wijzigen van de uren van de Dampoort Express. Deze drukbezette treinlijn moest wijken voor een internationale lijn, de eurostar, en werd een uur vroeger ingepland om 7 uur.  

Vorige donderdag konden we in de krant lezen dat de Dampoort Express tussen Gent en Brussel mogelijks eind dit jaar zal terugkeren. NMBS diende, na uitgebreid overleg, een nieuwe aanvraag in voor de Dampoort Expres. Ook de voorrangsregels, waardoor de internationale trein onze trein kon laten verschuiven, worden herbekeken. Het is duidelijk dat de vele vragen en bezorgdheden, zowel die van de burgers als de stad, de nood tot deze treinlijn zeer duidelijk hebben gemaakt. 

Naar aanleiding van dit recente bericht, heb ik volgende vragen. 

Indiener(s)

Anton Vandaele

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 18/04/2024 - 14:42

Toelichting


  • Hebben wij zelf al meer informatie ontvangen over deze aanvraag van NMBS? 
  • In een eerdere toelichting in januari, op basis van uw communicatie met minister Gilkinet, bleek dat de Eurostar-treinen tussen Amsterdam en Londen tussen juni 2024 en december 2024 mogelijks opgeschort werden. Dit zou ruimte geven voor de lijn Dampoort-Brussel. Is hier al een update over? Dit zou immers betekenen dat, mits de aanvraag van NMBS wordt goedgekeurd, de Dampoort Express al eerder zou kunnen terugkeren naar zijn oorspronkelijke uren.Bespreking

Antwoord

De afschaffing van de Dampoort Express is een groot probleem voor veel gebruikers van deze populaire piekuurtrein naar Brussel. 

Op basis van mijn contacten met het kabinet en de vragen van de actiegroep heeft minister Gilkinet de NMBS en Infrabel rond de tafel gevraagd om een oplossing uit te werken. Op 28 februari vond een vergadering plaats tussen Infrabel, de NMBS en een aantal afgevaardigden van de actiegroep die ijvert voor de belangen van de gebruikers van deze trein. 

Momenteel wordt het vervoersplan 2025 voorbereid. De NMBS heeft op 5 april de aanvragen voor rijpaden bij Infrabel ingediend voor het dienstregelingsjaar 2025. Specifiek voor de Dampoort Express werd een aankomst aangevraagd rond 8.30 u in Brussel-Zuid. Dit zou een oplossing bieden voor het wegvallen van deze piekuurtrein. Zoals voorzien, zal Infrabel nu onderzoeken of de aangevraagde rijpaden aan de NMBS toegekend kunnen worden. Er is dus hoop. 

De beslissing wordt na de zomervakantie verwacht. Als dit volgens planning verloopt, kan de Dampoort Express eind dit jaar al terugkomen. De nieuwe vervoersplannen worden normaal voorzien voor 3 jaar. Dit zou zeer goed nieuws zijn voor alle gebruikers van deze trein. Ik ga daarom nogmaals bij mijn collega aandringen voor een snelle oplossing.

di 23/04/2024 - 11:04