Terug
Gepubliceerd op 23/04/2024

2024_MV_00265 - Mondelinge vraag van raadslid Alana Herman: Verbinding Stationsbuurt-Noord met R4 via Timichegtunnel

vragenuurtje
ma 22/04/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 18:14
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele
2024_MV_00265 - Mondelinge vraag van raadslid Alana Herman: Verbinding Stationsbuurt-Noord met R4 via Timichegtunnel 2024_MV_00265 - Mondelinge vraag van raadslid Alana Herman: Verbinding Stationsbuurt-Noord met R4 via Timichegtunnel

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Begin 2011 werd de Timichegtunnel geopend. Oorspronkelijk was deze tunnel – die de Sint-Denijslaan met de Fabiolaan onder de treinsporen door met elkaar verbindt - bedoeld als alternatief voor de afgebroken Voskenslaantunnel. Om sluipverkeer in de Rijsenbergwijk te vermijden, werd echter beslist om deze link niet te heropenen, waardoor de Timichegtunnel enkel fungeert als toegang tot de ondergrondse parking met een directe verbinding naar de R4 via de Valentin Vaerwyckweg.

Om de R4 via deze weg te bereiken vanuit de wijk Stationsbuurt-Noord, moeten bewoners daardoor wel in een lus omrijden via de Snepkaai en de Sint-Denijslaan. Tijdens de spitsuren zorgt dit voor lang aanschuiven in de Sint-Denijslaan in aanloop naar het kruispunt met de Valentin Vaerwyckweg. Buurtbewoners vrezen dat dit probleem nog sterk zal toenemen als op termijn ook de bewoners van de 308 nieuwe wooneenheden van het project Rinkkaai deze route naar de R4 zullen gebruiken. 

Voor de constructie van het nieuwe dienstgebouw van Infrabel – werken die een tweetal jaar zullen duren – wordt de Timichegtunnel tijdelijk opengesteld voor het werfverkeer.

Indiener(s)

Alana Herman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 17/04/2024 - 20:39

Toelichting

Bent u bereid om - na evaluatie van het tijdelijk openstellen van de Timichegtunnel voor werfverkeer - te onderzoeken of deze verbinding tussen Stationsbuurt-Noord en de R4 achteraf ruimer bestendigd kan worden?

Bespreking

Antwoord

Zoals u wellicht weet, nam het College van Burgemeester en Schepenen al in 2010 de beslissing om de doorkoppeling van de Timichegtunnel naar de Fabiolalaan - zolang dat de Boentweg niet afgewerkt is - niet voor autoverkeer open te stellen is.

In uw vraag verwijst u naar de werf van de het ‘dienstgebouw Infrabel’. Laat me met betrekking tot de werfinrichting voor dit dienstgebouw heel erg duidelijk zijn: tijdens deze werfinrichting is er GEEN verbinding tussen de Stationsbuurt Noord en de Voskenslaan of Sint-Denijslaan. Vrachtverkeer zal vanuit de R4 via de Timichegtunnel naar de werf rijden en zal daarna ook via de omgekeerde route de werf verlaten. Deze situatie kan u dus onmogelijk interpreteren als een 'experiment' met een verbinding tussen Sint-Denijslaan / Valentin Vaerwyckweg en Koningin Fabiolaan via de Timichegtunnel.

 Deze tijdelijke werfinrichting verandert dus niets aan de genomen beslissing uit 2010. Omdat de Boentweg nog niet is afgewerkt, is het bovendien niet het moment om een onderzoek naar een dergelijke verbinding op te starten.

di 23/04/2024 - 10:59