Terug
Gepubliceerd op 23/04/2024

2024_MV_00269 - Mondelinge vraag van raadslid Helga Stevens: Onderhoud Oude spoorweg tussen Rijvisschepark en Klossestraat

vragenuurtje
ma 22/04/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 18:23
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele
2024_MV_00269 - Mondelinge vraag van raadslid Helga Stevens: Onderhoud Oude spoorweg tussen Rijvisschepark en Klossestraat 2024_MV_00269 - Mondelinge vraag van raadslid Helga Stevens: Onderhoud Oude spoorweg tussen Rijvisschepark en Klossestraat

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

/

Indiener(s)

Helga Stevens

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 18/04/2024 - 10:47

Toelichting

Ik werd gecontacteerd door bewoners uit de buurt van de oude spoorweg tussen het Rijvisschepark en de Klossestraat. Deze wandel- en fietsverbinding ligt al lange tijd vol met plassen en putten. Het wandelpad is ook vaak deels overgroeid, waardoor het niet meer begaanbaar is. Hierdoor is er nog weinig ruimte om elkaar te passeren en bevinden zowel fietsers, voetgangers en ruiters zich op dezelfde strook, wat de nodige hinder en frustraties met zich meebrengt.

 

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

  • Kunnen deze paden beter onderhouden worden? Zowel de overgroeiing van de paden als de kiezelstenen van de paden kunnen onderhoud gebruiken.
  • Kan er signalisatie geplaatst worden zodat het voor iedereen duidelijk is welke pad waarvoor dient? 
  • In een mail aan bewoners uit 2020 werd medegedeeld dat de aanleg van deze paden geëvalueerd zou worden. Kan deze evaluatie bezorgd worden?

Bespreking

Antwoord

De halfverharding in gestabiliseerde porfier op de fietssnelweg Oude Spoorwegbedding F7 tussen de Zoë Borluutbrug en de Klossestraat is aangelegd door VLM in 2016 en 2018. Deze halfverharding was indertijd een eis door een bindend advies van Onroerend Erfgoed. De toenmalig ingeschatte levensduur was 5 jaar en we zien dat de toplaag inderdaad schade heeft door gebruik en weer. Dit leidt tot plasvorming, vervuiling aan kledij, verlaagd comfort, verhoogd valrisico, stof, etc.

Ik heb dan ook goed nieuws. Op de gemeenteraad van 25 maart 2024 werd het bestek goedgekeurd voor de vernieuwing van de toplaag van de Oudespoorweg en het Modderenmanpad. Deze heraanleg is een samenwerking tussen de Provincie, MOW en de Stad Gent waarbij elk zich engageert om 1/3 van de kosten op zich te nemen. De uitvoering van de werken is voorzien in de periode augustus-oktober 2024.

De Groendienst maait een deel van de berm kort, voor gebruik als voetpad. De bermen zelf worden 2 maal per jaar gemaaid door de aannemer in opdracht van de Groendienst. 

De weg is hier voorbehouden voor voetgangers, fietsers en ruiters door het aanwijzingsbord F99c. De gebruikers mogen elkaar niet in gevaar brengen en niet hinderen. Het spelen is toegestaan. De wetgever definieert niet wie waar moet rijden/stappen/spelen of paardrijden. Bij de aanleg van de Oudespoorweg werd een pad voorzien voor ruiters.

di 23/04/2024 - 11:01