Terug
Gepubliceerd op 23/04/2024

2024_MV_00268 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Circulaire gevelsteen Designmuseum

vragenuurtje
ma 22/04/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 18:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele
2024_MV_00268 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Circulaire gevelsteen Designmuseum 2024_MV_00268 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Circulaire gevelsteen Designmuseum

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen,

Voor de nieuwe vleugel van het Designmuseum aan de Drabstraat werd een nieuwe circulaire gevelsteen bedacht. De steen bestaat voor 63% uit gerecycleerd afvalmateriaal zoals glas en beton van gesloopte Gentse gebouwen. Bovendien komt bij de productie slechts 1/3 van de normale CO2-uitstoot vrij. De steen wordt lokaal geperst in het Arsenaal van Gentbrugge.

Een zeer innovatieve en duurzame aanpak die ook deels via donaties van Gentenaars werd gefinancierd. Het zou dus jammer zijn om deze circulaire gevelsteen niet verder te gebruiken in het Gentse stadspatrimonium. 

Indiener(s)

Emilie Peeters

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

do 18/04/2024 - 09:27

Toelichting

Zijn er reeds plannen om deze gevelsteen ook te gebruiken in andere nieuwe stadsgebouwen?

Bespreking

Antwoord

Sogent is gedelegeerd bouwheer van het Design Museum, in opdracht van de Stad. Ik spreek hier dus even namens sogent, en het Design Museum uiteraard. Zoals u weet vallen de bouwprojecten van de stad onder de bevoegdheid facility management van collega El-Bazioui.

Wat uw vraag betreft:

Onderzoek is een van de kernactiviteiten van een goede ontwerper en een goed designmuseum. Vanuit die wetenschap werkte het Design Museum sinds 2021 met verschillende partners, waaronder sogent, aan een nieuwe circulaire steen voor de gevel van de vleugel DING.

De steen werd dus specifiek ontwikkeld, en wordt momenteel uitsluitend geproduceerd, voor DING. Het gebruiksgeschiktheidsattest, want de steen doorstond uiteraard de noodzakelijke gecertificeerde testen, is namelijk enkel geldig voor het bouwproject van de nieuwe vleugel.

Tot nog toe heeft de producent aangegeven geen verdere stappen te nemen om deze circulaire gevelsteen in de toekomst verder te produceren en of op te schalen.

Hoewel de circulaire gevelsteen op dit moment dus enkel kan gebruikt worden voor het Design Museum, heeft het innovatieve traject dat werd doorlopen veel waardevolle kennis opgeleverd over circulaire bouwmaterialen. Deze kennis zullen we in de toekomst zeker blijven inzetten voor andere projecten.

Zo werkt men binnen sogent momenteel samen met de Dienst Milieu en Klimaat van de stad aan een ambitiekader voor circulair bouwen, dat kan opgenomen worden in toekomstige bestekken.

De methodieken en bouwmaterialen evolueren continue en in een razendsnel tempo, ook en vooral in functie van duurzaamheid. Zo zijn er inmiddels ook industriële circulaire gevelstenen op de markt, ook die tendensen worden uiteraard nauwgezet opgevolgd.

Duurzaam en klimaatbewust bouwen gaat immers verder dan CO2-neutrale gebouwen opleveren tijdens het gebruik ervan. Het is ook belangrijk om de CO2-uitstoot te verminderen die gepaard gaat met de productie van bouwmaterialen, een aspect waar we aandacht aan blijven schenken bij zowel onze stadsontwikkelings- als bouwprojecten in onze stad.

Maar deze specifiek ontwikkelde gevelsteen blijft voorlopig dus uniek voor het Design Museum.

di 23/04/2024 - 08:35