Terug
Gepubliceerd op 23/04/2024

2024_MV_00264 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Tillift changing place De Krook

vragenuurtje
ma 22/04/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 18:54
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele
2024_MV_00264 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Tillift changing place De Krook 2024_MV_00264 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Tillift changing place De Krook

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Een changing room of changing place is een publiek toegankelijke ruimte met een toilet en verschonings- en verzorgingsmogelijkheden, ook op maat van grotere kinderen en volwassenen die rolstoelgebruiker zijn en/of aangewezen op begeleiding bij toiletbezoek en verzorging.

Twee jaar geleden informeerde ik bij schepen El-Bazioui naar het aanbod in Gent. De schepen antwoordde me toen dat er een changing place is in De Krook.

Dat we in Gent beschikken over een changing place is een goede zaak, maar volgens mij tegelijkertijd ook evident en absoluut noodzakelijk. Ik verneem nu echter dat onze changing place op één vlak niet voldoet aan de minimumvereisten zoals die zijn opgesteld door Inter, het Vlaamse expertisecentrum toegankelijkheid. Er is namelijk geen tillift aanwezig, wat het (begeleiders van) volwassenen soms onmogelijk maakt om de ruimte te gebruiken voor verschoning en verzorging, waarvoor ze bedoeld is. Het lijkt me dan ook belangrijk om te zorgen dat er in de changing place van De Krook een tillift geïnstalleerd wordt.

Indiener(s)

Stephanie D'Hose

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

wo 17/04/2024 - 19:53

Toelichting

Bent u ook van voorstander van het installeren van een tillift in onze (enige) changing place in De Krook, zodat deze ruimte volledig functioneel ingericht wordt voor wie erop aangewezen is?

Zo ja, binnen welke termijn kan de tillift geïnstalleerd worden?

Bespreking

Antwoord

Sinds eind vorige legislatuur, ik meen me zelfs te herinneren na een eerdere vraag van uzelf, is in De Krook inderdaad een ‘changing place’ aanwezig: een extra groot aangepast toilet dat is uitgerust met een elektrisch te bedienen, en in hoogte verstelbare, verzorgingstafel.

Maar er is nog geen tillift aanwezig en op dat vlak voldoet de ‘changing place’ in De Krook dus inderdaad niet aan de minimumvereisten zoals die vandaag worden voorgesteld door Inter.

De Krook huisvest niet enkel onze hoofdbibliotheek – met vorig jaar meer dan 900.000 bezoekers - het is een culturele hotspot en een ontmoetingsplek voor bewoners, studenten, ondernemers en boekenliefhebbers – en zoals u weet streven we ernaar om cultuur zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen, letterlijk en figuurlijk.

Het is echter niet de stad – maar wel de CVSO Waalse Krook, die eigenaar en uitbater is van het gebouw. Als voorzitter van de Krook heb ik de waarnemend algemeen directeur dan ook gevraagd uw vraag voor te leggen aan het FM-overleg met de andere partners, dat positief op de vraag reageerde.

Concreet zal de ‘changing place’ in De Krook dus uitgebreid worden met een tillift.

Wat de timing betreft zal u willen begrijpen dat de tijdspanne tussen uw vraag en dit antwoord mij niet toelaat hier een concrete timing op te kleven, maar er wordt nagegaan op welke manier dat, zowel budgettair als naar timing toe, zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. Bijvoorbeeld of een nieuwe overheidsopdracht noodzakelijk is, of men kan afnemen op een bestaand raamcontract van Stad Gent of bijvoorbeeld de Vlaamse Overheid.

di 23/04/2024 - 08:35