Terug
Gepubliceerd op 23/04/2024

2024_MV_00274 - Mondelinge vraag van raadslid Helga Stevens: Evaluatie zone 30 in Varendrieskouter (Drongen)

vragenuurtje
ma 22/04/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 18:30
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele
2024_MV_00274 - Mondelinge vraag van raadslid Helga Stevens: Evaluatie zone 30 in Varendrieskouter (Drongen) 2024_MV_00274 - Mondelinge vraag van raadslid Helga Stevens: Evaluatie zone 30 in Varendrieskouter (Drongen)

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Helga Stevens

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 18/04/2024 - 13:44

Toelichting

Enige tijd geleden werd in de Varendrieskouter in Drongen een zone 30 ingevoerd.

Graag had ik u hierover volgende vragen gesteld:

1. Werd de invoering van deze zone 30 al geëvalueerd? Werden de bewoners hierbij betrokken?

2. Zo ja, wat waren de resultaten? Zo nee, staat er een evaluatie gepland?

Bespreking

Antwoord

Deze zone werd nog niet geëvalueerd. Vanuit de bewoners hebben we tot nog toe ook weinig bemerkingen ontvangen. Het betrof enkele vragen naar extra markeringen die ondertussen zijn opgenomen. 

De evaluatie van een aantal relatief nieuwe zone 30’s zijn gepland voor het najaar van 2024. Ook de zone 30 rond de Varendrieskouter – Halewijnkouter behoort daarbij. Afhankelijk van deze evaluatie zullen op dat moment ook de vragen vanuit bewoners over het wegbeeld opgenomen worden. 

di 23/04/2024 - 11:03