Terug
Gepubliceerd op 23/04/2024

2024_MV_00275 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Herdenkingsplek tegen zinloos geweld

vragenuurtje
ma 22/04/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 18:43
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele
2024_MV_00275 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Herdenkingsplek tegen zinloos geweld 2024_MV_00275 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Herdenkingsplek tegen zinloos geweld

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Situering

Op 17 juli 2022 stierf Hakim Mutyaba door zinloos geweld. De man werd door anderen t.h.v. de Lousbergbrug in het water gegooid en verdronk. Weerzinwekkend wreed. Iets om zowel opstandig als stil van te worden. De familie legt nog wekelijks bloemen op deze plaats, om Hakim te herdenken. De familie vraag nu om op die plek iets structurelers van herdenking te voorzien, een herdenkingsteken te kunnen laten aanbrengen. Voor het slachtoffer, maar ook om de aandacht te vestigen op zinloos geweld.

In onze stad zijn we daar niet ongevoelig voor. Voor geweld is er geen plaats in onze stad, en nemen we al initiatieven om oorlogsgeweld (grote centrale monumenten en zgn. ‘Stolpersteine’), intrafamiliaal geweld (op kinderen, i.c. Raul), enz onder de aandacht te brengen, en slachtoffers te herdenken. Een beetje naar analogie met de slachtoffers van oorlogsgeweld (Centrale monumenten en ‘Stolpersteine’) groeit het idee om een duidelijke herdenkingsplek voor slachtoffers van zinloos geweld in onze stad te creëren, en daarnaast ook kleinschaliger delict-plaatsgebonden herdenkingstekens aan te brengen.

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 18/04/2024 - 13:55

Toelichting

Vraag

  • Staat u achter het idee voor een duidelijke herdenkingsplek voor slachtoffers van zinloos geweld in onze stad, en daarmee zinloos geweld ook onder de aandacht te brengen? En zo ja, kan dit onderzocht worden om dit ergens mogelijk te maken in onze stad? Op welke termijn?
  • Kan u ook laten onderzoeken of de familie van Hakim Mutyaba een structureler herdenkingsteken kan geplaatst krijgen op of rond deze Lousbergbrug, plaats delict? En kan de familie hierin betrokken worden?

Dank alvast voor uw gemotiveerd antwoord.

Bespreking

Antwoord

Als stadsbestuur hebben we in het verleden reeds verschillende initiatieven genomen om stil te staan bij diverse vormen van geweld in onze samenleving, waaronder ook zinloos geweld.

De voorbije jaren verschenen diverse muurschilderingen in het straatbeeld rond specifieke vormen van geweld. Aan de Baudelokaai rond partnergeweld, op de gevel van basisschool Trappenhuis rond kindermishandeling, in de Bibliotheekstraat rond ouderenmishandeling.

Afgelopen vrijdag hebben we een herdenkingsmoment gehouden voor Raul, die in verschrikkelijke omstandigheden om het leven kwam en hebben we zowel in de school Melopee als aan het Houtdok een permanent gedenkteken onthuld. Met twee gedichten willen we Raul en alle kinderen die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld een permanente plek geven in onze stad.

Dergelijke initiatieven in de publieke ruimte zijn belangrijk om als samenleving stil te staan bij diverse vormen van geweld, niet alleen om te rouwen of te bezinnen, maar ook om het taboe te doorbreken, om de bewustwording rond dergelijke vormen van geweld te vergroten.

Ook rond zinloos geweld hebben we zo in het verleden reeds heel wat initiatieven genomen. In 2007 waren we de eerste stad om op meer dan 25 plaatsen in gans onze stad, zowel in het centrum als de deelgemeenten, vlindertegels te plaatsen. 

Dergelijke vlindertegels zijn een initiatief gelanceerd door de vzw Zinloos Geweld, welke is opgericht na de moord op Joe Van Holsbeeck, om via tegels in het straatbeeld stil te staan bij dergelijke vormen van geweld.

In 2017 hebben we aan de Koopvaardijlaan, ter nagedachtenis van Rhizlène welke een jaar ervoor neergestoken was door haar ex-partner, ook nog een vlindertegel geplaatst. Daarnaast is ook een boom geplant in de Bourgoyen.

Daarom zou ik voorstellen om te bekijken om ook op de plaats waar Hakim Mutyaba om het leven kwam, aan de Lousbergbrug, een vlindertegel te plaatsen op een goed zichtbare plaats. We zullen de familie hier ook bij betrekken.

Naast de vlindertegels is ook de Korenmarkt, het hart van onze stad waar duizenden mensen passeren, herdoopt geworden tot het ‘Plein tegen zinloos geweld’. In 2011 is aan de Post Plaza een straatnaambord opgehangen met dergelijk opschrift.

Gezien die bestaande initiatieven zoals de muurschilderingen, de vlindertegels en het straatnaambord ‘Plein tegen zinloos geweld’ aan de Korenmarkt, is het voorstel om nu niet direct te werken met nog een aparte extra herdenkingsplek in onze publieke ruimte.

Maar uiteraard bekijkt de Dienst Preventie voor Veiligheid wel om dit thema via andere initiatieven, via campagnes, blijvend onder de aandacht te brengen, om het thema bespreekbaar te maken en stil te staan bij de impact van verschillende vormen van geweld. Want ieder slachtoffer, van gelijk welk soort geweld, is er één te veel.

En zoals aangegeven, zullen we dus eveneens bekijken om aan de Lousbergbrug een bijkomende vlindertegel te plaatsen specifiek ter herinnering aan Hakim Mutyaba, waarbij we ook zijn familie zullen betrekken. 

di 23/04/2024 - 14:36