Terug
Gepubliceerd op 23/04/2024

2024_MV_00266 - Mondelinge vraag van raadslid Nicolas Vanden Eynden: Shop&go-parkeerplaatsen

vragenuurtje
ma 22/04/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 18:10
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele
2024_MV_00266 - Mondelinge vraag van raadslid Nicolas Vanden Eynden: Shop&go-parkeerplaatsen 2024_MV_00266 - Mondelinge vraag van raadslid Nicolas Vanden Eynden: Shop&go-parkeerplaatsen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Eind november vorig jaar werden de eerste twintig shop&go-parkeerplaatsen met sensoren in gebruik genomen. Parkeren op deze plaatsen kan maximaal een half uur, er is geen ticket nodig.  Ze moeten zorgen voor een hogere rotatie van parkeerplaatsen in de buurt van handelszaken.

Het gaat om een proefproject waarbij 106 parkeerplaatsen verspreid over de stad ingericht worden als shop&go-parkeerplaats. Bij de voorstelling van het initiatief op de Kuiperskaai eind november en in het bijhorend persbericht van de stad werden woorden als “in de komende weken” en “binnenkort” gebruikt voor de timing van de verdere uitrol van de toen 20, naar de vooropgestelde 106 shop&go-plaatsen.

Indiener(s)

Nicolas Vanden Eynden

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 17/04/2024 - 20:41

Toelichting

  1. Werden alle 106 voorziene shop&go-parkeerplaatsen ondertussen ook effectief gerealiseerd? 
  2. Zo niet, wat is de reden van de vertraging en binnen welke termijn zullen deze alsnog operationeel worden?

Bespreking

Antwoord

Op vandaag zijn er inderdaad 20 van de geplande 106 Shop&Go parkeerplaatsen in gebruik. Momenteel staat alles voor de installatie van de sensoren klaar: het raamcontract met Orange staat op punt en de aannemer start begin mei.
De juiste plaatsing van Shop&Go-sensoren is heel belangrijk. Het heeft dan ook geen zin om deze sensoren 'snel-snel' in een parkeerstrook in te werken. Opdat deze sensoren goed kunnen functioneren, moeten deze sensoren exact in het midden van een gemarkeerde parkeerplaats worden geplaatst. Na de ongunstige weersomstandigheden van de voorbije maanden, heeft de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen ondertussen bijna alle locaties precies gemarkeerd. De laatste markering is voor deze week voorzien. Hierdoor zal de plaatsing van de sensoren in mei heel vlot kunnen verlopen. 

Je kan dus ook niet spreken van een vertraging. Als stad zitten we voor het plaatsen van Shop&Go sensoren gewoon op schema.

di 23/04/2024 - 10:59