Terug
Gepubliceerd op 23/04/2024

2024_MV_00272 - Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Middeleeuws huis Gent

vragenuurtje
ma 22/04/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 18:28
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele
2024_MV_00272 - Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Middeleeuws huis Gent 2024_MV_00272 - Mondelinge vraag van raadslid Anton Vandaele: Middeleeuws huis Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Beste schepen

Begin dit jaar verschenen er al verschillende artikelen over de ontdekking van restanten van een middeleeuws huis bij de archeologische onderzoeksfase bij de werken aan design museum. Recent kwam daar het nieuws bij dat bij de bouw van dit huis oud schiphout is gebruikt.  Dat Gent een rijke en belangrijke handelsstad was, is geen geheim maar dit zou extra info kunnen geven over die belangrijke periode voor onze stad. In het VRT artikel over deze vondst (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/03/29/3d-scan-archeologen-gent-middeleeuws-huis-12e-eeuw-houten-schip/) is te lezen dat er onder andere gewerkt zal worden aan een virtueel model van dit huis en een meer exacte datering van de woning. 

Ik heb over dit veelbelovend nieuws enkele vragen:

Indiener(s)

Anton Vandaele

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 18/04/2024 - 12:03

Toelichting

1) Kan u een stand van zaken geven over dit onderzoek?

2) Wanneer wordt het eindverslag verwacht?

3) Hoe zullen de Gentenaren dit kunnen volgen en het verslag (en het model) kunnen zien?


Bespreking

Antwoord

Bedankt voor uw vraag. Vooraf is het belangrijk om mee te geven, dat we als stad ons niet mogen blindstaren op deze ene vondst. Natuurlijk is deze ene vondst spectaculair en in functie van draagvlak voor archeologie belangrijk. Toch zal het in de toekomst belangrijk zijn om deze ene vondst in het ruimere verhaal van de Gentse en zelfs Europese huizen uit de Middeleeuwen in te bedden. Dit betekent dat toekomstig syntheseonderzoek - waar we als stad ook moeten op inzetten - nodig zal zijn.    

Wat deze ene vondst betref dan… De opgravingen aan het Designmuseum werden door de stedelijke dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg uitgevoerd en werden begin januari van dit jaar beëindigd. Tijdens deze opgravingen werden er inderdaad resten van een houten huis uit de Middeleeuwen ontdekt. Dit is heel uitzonderlijk - niet enkel voor Gent - maar ook voor heel Vlaanderen. Naar bewaring is hout een fragiel materiaal en daarom is onze Dienst al snel met het onderzoek van dit hout gestart. Een ervaren specialiste uit Nederland bekeek de wijze waarop het hout is gemaakt en welke bewerkingssporen er allemaal aanwezig zijn. Om het kwetsbare materiaal op een digitale manier te kunnen bewaren en ontsluiten, werden de verschillende houten onderdelen met een 3D scanner gescand.

In een tweede fase zullen de preciese datering en herkomst van het hout aan bod komen. Het over een van jaarringenanalyse (dendrochronologie) en C14-onderzoek of radiokoolstofdatering. 

Zoals decretaal bepaald zal het eindverslag van deze opgraving ten laatste in januari 2026 klaar moet zijn. Het eindverslag is evenwel geen einddoel op zich. Om verder te werken aan een draagvlak voor archeologie, is het de bedoeling om de Gentenaar blijvend over de resultaten van dit onderzoek te informeren. Als stad zullen we hiervoor gebruik maken van onze sociale mediakanalen en zoeken we andere mogelijkheden om de resultaten te verspreiden zoals lezingen, publicaties, e.a.

di 23/04/2024 - 11:03