Terug
Gepubliceerd op 23/04/2024

2024_MV_00276 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Geplande verkeerswijzigingen in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham

vragenuurtje
ma 22/04/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/04/2024 - 18:36
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Mieke Bouve; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Emilie Peeters; Helga Stevens; Anton Vandaele
2024_MV_00276 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Geplande verkeerswijzigingen in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham 2024_MV_00276 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Geplande verkeerswijzigingen in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op vraag van buurtbewoners en de gemeenteraad werden in de afgelopen maanden extra dialoogmomenten georganiseerd met de inwoners, ondernemers, zorgverstrekkers en andere betrokkenen van de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham over de eerder gecommuniceerde, geplande verkeerswijzigingen ifv de bouw van de Verapaz-brug. Op de website van de stad vinden we daarover interessante verslagen terug. Ik ben erg benieuwd naar hoe men hier verder mee aan de slag gaat.

Indiener(s)

Joris Vandenbroucke

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 18/04/2024 - 14:10

Toelichting

Graag leg ik de schepen hierover de volgende vragen voor : 

- Kan u al krachtlijnen meegeven van de conclusies die getrokken kunnen worden uit de dialoogmomenten? 

- Nopen die conclusies tot aanpassingen van de geplande verkeerswijzigingen? 

- Wat is de verdere aanpak en vooral timing in het besluitvormingsproces en uitrol van de verkeerswijzigingen? 

Bespreking

Antwoord

Uit het traject dat gelopen is, concluderen we dat de meerderheid van de deelnemers van het dialoogtraject wel maatregelen wensen om doorgaand verkeer uit de wijk te houden, maar dat er zeker nog marge is om bezorgdheden weg te werken en wensen - als die in lijn zijn met de vooropgestelde doelstellingen - in te willigen.
Het is dan de bedoeling om aan zoveel mogelijk bezorgdheden tegemoet te komen. De aanpassingen die hiervoor nodig zijn, zijn momenteel in opmaak.

We beogen dit voorjaar nog de geoptimaliseerde set van verkeersmaatregelen in de sector Tolhuis politiek te valideren. Deze maatregelen zullen pas ingevoerd worden bij ingebruikname van de Verapazbrug in de loop van 2025. De detailuitwerkingen van de maatregelen zullen begin 2025 d.m.v. aanvullende verkeersreglementen, GR-beslissing m.b.t. ANPR,… ter goedkeuring voorgelegd worden.  
We voorzien ook dit voorjaar nog communicatie over de geplande aanpassingen.
 

di 23/04/2024 - 11:04