Terug
Gepubliceerd op 27/03/2024

2024_MV_00205 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Stand van zaken herstel grasbermen Eekhoutdriesstraat – Gasthuisstraat – Wittewalle

vragenuurtje
ma 25/03/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 18:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Tom De Meester; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2024_MV_00205 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Stand van zaken herstel grasbermen Eekhoutdriesstraat – Gasthuisstraat – Wittewalle 2024_MV_00205 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Stand van zaken herstel grasbermen Eekhoutdriesstraat – Gasthuisstraat – Wittewalle

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De mooi heraangelegde Eekhoutdriesstraat, Gasthuisstraat en Wittewalle in Oostakker alsook de groene bermen in de straten lijden onder onverantwoordelijke chauffeurs. De bermen worden er kapotgereden, met modderoverlast tot gevolg. Deze kapotgereden zijbermen scheppen een totaal verloederd straatbeeld in deze recent aangelegde woonstraten. Het creëert bovendien onveilige situaties voor de voetgangers omdat ze op het rijvak moeten lopen tussen de fietsers en de voertuigen.

Gezien de wederkerigheid van het probleem vragen buurtbewoners een structurele aanpak.

Op mijn schriftelijke vraag (2024_SV_00086) antwoordde de schepen dat de administratie van oordeel is dat een herstel van de grasbermen mogelijk is, maar dat er bijkomende maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de pas heraangelegde bermen in de toekomst beter te garanderen. Hierover zouden de stedelijke diensten een intern overleg organiseren.

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

di 19/03/2024 - 13:53

Toelichting

  1. Wanneer staat het herstel van de grasbermen gepland?
  2. Heeft het intern overleg tussen de stedelijke diensten over extra structurele maatregelen reeds plaatsgevonden? Indien ja, wanneer zullen welke extra structurele maatregelen worden ingevoerd? Indien neen, wanneer staat het intern overleg ingepland?

Bespreking

Antwoord

Er moeten eerst drogere omstandigheden zijn voor het herstel van de grasbermen. Momenteel, na een lange natte periode, zou dit geen enkele zin hebben.

De voorbije week is idd. overleg geweest tussen de verschillende betrokken diensten Wegen, Bruggen en Waterlopen, Mobiliteitsbedrijf en Groendienst. Op het overleg concludeerde men dat er bijkomende maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de grasbermen te garanderen.

De wegenis in deze straten is aangelegd vanuit een ontwerpfilosofie voor een gebruik als zone 30. De plannen om de zone 30 in te voeren zijn in voorbereiding. Op de rijwegen die minimaal 5m breed zijn aangelegd is het perfect mogelijk om te kruisen met een wagen en een vrachtwagen tegen aangepaste snelheid. Vandaag passen mensen hun snelheid te weinig aan en gebruiken ze dikwijls de bermen.
Op 5m is het wel niet mogelijk om voldoende vlot te kruisen met 2 vrachtwagens. 

Om dit op te lossen worden een aantal maatregelen onderzocht. Men onderzoekt om voor vrachtwagens éénrichtingsverkeer in te stellen in de Eekhoutdriesstraat en Wittewalle tot aan de Molzelestraat. Tussen de Molzelestraat en de Bredestraat rijdt ook de bus. In functie van het kruisen van een bus met een vrachtwagen werden hier grasdallen aangelegd.

Daarnaast meet het mobiliteitsbedrijf de verkeersintensiteiten in deze lob met woonstraten. Enkel de mensen die een bestemming hebben in de zone ten noorden van de Bredestraat-Pijphoekstraat-Langerbruggestraat moeten gebruik maken van deze woonstraten. De Bredestraat heeft een rijweg van meer dan 7 m breed met voetpaden. Het doorgaande verkeer is hier meer op zijn plaats. 

Mocht blijken dat er te veel doorgaand verkeer is kunnen we de circulatie binnen de lob bekijken. Door het doorgaand verkeer te weren kan het aantal kruisingen verminderen. 

Extra verharden is niet gewenst. In Vlaanderen moeten alle gemeenten ontharden. Daarom verharden we best alleen waar dit absoluut nodig is. Dit is naar onze inschatting hier niet het geval. De diensten geven aan dat er eerder te veel dan te weinig verharding is aangelegd. Hierdoor schat men in dat men vlot kan kruisen.

 

di 26/03/2024 - 13:53