Terug
Gepubliceerd op 27/03/2024

2024_MV_00220 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Steve Bikobrug

vragenuurtje
ma 25/03/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 18:30
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Tom De Meester; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2024_MV_00220 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Steve Bikobrug 2024_MV_00220 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Steve Bikobrug

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Situering

In het kader van het stadsontwikkelingsproject De Krook – Wintercircus, worden ook de trage verbindingen vanuit de diverse stadsdelen naar de Krook verbeterd. Zo zou er een verbinding komen voor voetgangers en fietsers vanaf Laurentplein naar de Krook. De helft is er, de Steve Bikobrug, ondertussen al een 5-tal jaren. De andere helft niet.

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 21/03/2024 - 14:58

Toelichting

Vraag

  • Wat houdt de realisatie van het tweede deel tot nu toe nog tegen? 
  • Komt dat tweede deel er, en zo ja, wanneer zal dat tweede deel gerealiseerd worden, of is er een alternatief voor dat tweede deel? Zodat het eerder gerealiseerde deel Steve Bikobrug kan gebruikt worden en er een betere bereikbaarheid is van de Krook vanuit het centrum van de stad. 

Bespreking

Antwoord

Om het tweede deel van de brug te kunnen realiseren moet opnieuw een omgevingsvergunning aangevraagd worden. De vorige aanvraag werd -gezien de gewijzigde regelgeving en enkele ontbrekende stukken - onontvankelijk verklaard. Het studiebureau moet hiervoor nog de plannen herwerken. Dit is nog niet afgerond om het lopende bemiddelingstraject met één van de omwonenden kansen te geven.

Zoals bepaald in eerdere studies en masterplannen is de brug belangrijk voor de ontsluiting van De Krook. Deze brug vormt ook een belangrijke schakel in de wandel- en fietsroutes doorheen de stad.
Door het lopende bemiddelingstraject met de omwonenden, waarbij wordt getracht om op een constructieve manier tot een gedragen oplossing te komen, is het op dit moment niet mogelijk om in te schatten wanneer het tweede deel effectief gerealiseerd kan worden. Indien een overeenkomst wordt getroffen en er geen nieuwe procedures worden opgestart tegen de brug, kan er een aanbestedingsdossier worden opgesteld.

‚Äč di 26/03/2024 - 13:57