Terug
Gepubliceerd op 27/03/2024

2024_MV_00219 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Financiële tussenkomst assistentiewoningen

vragenuurtje
ma 25/03/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 18:39
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Tom De Meester; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2024_MV_00219 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Financiële tussenkomst assistentiewoningen 2024_MV_00219 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Financiële tussenkomst assistentiewoningen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Situering

Voor ouderen die de factuur van het verblijf in een WZC niet zelf kunnen betalen wordt er na een sociaal en financieel onderzoek tussengekomen door het OCMW. Het bestuur koos er enkele jaren geleden voor, om als enige stad/gemeente in Vlaanderen, ook tussen te komen voor het verblijf in een assistentiewoning.

Indiener(s)

Emilie Peeters

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

do 21/03/2024 - 14:41

Toelichting

Hoeveel ouderen maken hiervan gebruik en hoe evalueert u deze beleidsbeslissing? 

Bespreking

Antwoord

Assistentiewoningen zijn inderdaad zeer belangrijk, om mensen met een laag zorgprofiel of met nood aan ondersteuning zo lang, zelfstandig én kwaliteitsvol mogelijk te laten wonen. Onze premies zorgen er voor dat ze ook voor mensen met een laag pensioen betaalbaar zijn. En dat wérkt: sinds de invoering hebben we al 212 (!!) mensen geholpen.

Voor alle duidelijkheid: we doen dat niet enkel voor onze eigen assistentiewoningen maar ook voor anderen, zodat ouderen keuzevrijheid hebben. Er is wel een dagprijsplafond van 40,6 euro.

Dankzij een variabele premie garanderen we ook ‘leefgeld’ voor de oudere: 960,97 euro voor alleenstaanden, 1.666,75 euro voor een koppel. Zo hebben ze voldoende centen voor ook boodschappen, facturen… en om gewoon te kunnen genieten van hun ‘oude dag’ zonder financiële zorgen.

Gent is nog steeds de énige stad met deze premie. Ik roep dus ook andere steden en gemeenten op dit te doen. En uiteraard moeten we er naast de premie er ook voor blijven strijden dat de dagprijzen niet langer de pan uit swingen.

Maar ik roep vooral de bovenlokale overheden op, om assistentiewoningen overál betaalbaar te maken, voor iedereen. Assistentiewoningen worden een alsmaar belangrijkere (tussen aanhalingstekens) ‘tussenstap’. De druk op woonzorgcentra wordt hoger - mensen die slechts af en toe ondersteuning nodig hebben, zouden vlot in assistentiewoningen terecht moeten kunnen. Dus eigenlijk zouden álle OCMW ’s altijd (niet als uitzondering) moeten tussenkomen als de kostprijs te hoog blijkt na een sociaal-financieel onderzoek.

Ik hoop dat de nieuwe regeringen, na 9 juni, daar effectief budget voor vrijmaken…

di 26/03/2024 - 09:33