Terug
Gepubliceerd op 27/03/2024

2024_MV_00208 - Mondelinge vraag van raadslid Christiaan Van Bignoot: Veldstraat voetgangersstraat

vragenuurtje
ma 25/03/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 18:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Tom De Meester; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2024_MV_00208 - Mondelinge vraag van raadslid Christiaan Van Bignoot: Veldstraat voetgangersstraat 2024_MV_00208 - Mondelinge vraag van raadslid Christiaan Van Bignoot: Veldstraat voetgangersstraat

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Begin deze maand kreeg het wegdek van de Veldstraat een nieuwe asfaltlaag. Op deze manier wordt de Veldstraat iets comfortabeler bewandelbaar tijdens de duur van de ingrijpende werken op de Petercelle-as. De nieuwe asfaltlaag valt echter ook meteen in de smaak bij fietsers die tot voor kort de Veldstraat liever links lieten liggen. De combinatie van kasseien en tramsporen maakte de Veldstraat bijna onberijdbaar voor fietsers, het was zelfs ronduit gevaarlijk.

Nu zijn het de fietsers zelf die voor het gevaar zorgen voor voetgangers die winkelen in de Veldstraat. Andere drukke winkelstraten zoals de Lange Munt, Donkersteeg, Mageleinstraat en Koestraat werden daarom voetgangersstraten, waar tussen 11 en 18 uur enkel voetgangers toegelaten zijn. Het lijkt logisch dat – nu er geen tram meer rijdt – ook de Veldstraat een voetgangersstraat wordt. De schepen heeft zich zelf ook al in die zin uitgesproken in de pers.

Indiener(s)

Christiaan Van Bignoot

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 21/03/2024 - 10:09

Toelichting

  1. Is het effectief de bedoeling dat de Veldstraat een voetgangerstraat wordt?
  2. Zo nee, waarom niet?
  3. Zo ja, wanneer zal dit effectief van kracht worden?

Bespreking

Antwoord

Het klopt dat we de Veldstraat willen inrichten als een voetgangersstraat. 

Terecht ook, want er wandelen daar heel wat voetgangers. En we willen dat die veilig en onbezorgd kunnen flaneren.

Het systeem dat we willen is invoeren is gelijkaardig zoals in Langemunt of zoals in de Mageleinstraat, nl. fietsers en alle andere verkeer verboden tijdens de venstertijden 11-18u.
Het Mobiliteitsbedrijf is op dit moment bezig om de juiste belsluitvorming hierrond te initiëren.  Van zodra dit is goedgekeurd, zal de juiste signalisatie geplaatst worden. Het is wel belangrijk om te weten dat er af en toe naar aanleiding van werken op fietsassen, toch fietsers via de Veldstraat gestuurd zullen worden. Op momenten waar er bijvoorbeeld in de Volderstraat of Hoornstraat gewerkt zal worden en fietsers niet meer door kunnen, zal er toch een omleiding langs de Veldstaat aangegeven zijn. Dit zijn uitzonderlijke situaties en dat zal dan goed aangegeven worden door signalisatie.

We stippelen ook aangepaste routes voor de taxi’s uit. Die zullen niet meer langs de Veldstraat kunnen wegrijden (gelijkaardig zoals de Langemunt of de Mageleinstraat), maar er zijn alternatieven te vinden, we bekijken nog we even wat de beste oplossing is voor hen.  

‚Äč di 26/03/2024 - 13:53