Terug
Gepubliceerd op 27/03/2024

2024_MV_00210 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Publiek sanitair in centrum en deelgemeenten

vragenuurtje
ma 25/03/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 18:38
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Tom De Meester; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2024_MV_00210 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Publiek sanitair in centrum en deelgemeenten 2024_MV_00210 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Publiek sanitair in centrum en deelgemeenten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Gent is een aangename stad om te wonen, werken en ontspannen. Wie de deur uitgaat, moet in alle comfort een sanitaire stop kunnen doen. Daarom willen we als Stad kwalitatief en toegankelijk publiek sanitair voorzien. Op dit moment telt Gent 185 publieke toiletten verspreid over het hele grondgebied.

Uit het Klachtenrapport 2023 blijkt dat het merendeel van de klachten, vragen en suggesties die het departement FM de vorige jaren ontving gaan over het publiek sanitair. In het rapport worden drie actiepunten aangehaald: het in de spotlight plaatsen van het publiek sanitair, het optimaliseren van de schoonmaak, en het zo vandalisme-proof mogelijk maken van de faciliteiten (2024_GR_00265).

In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van 12 januari 2024 gaf de schepen aan dat de diensten nog steeds kampen met technische problemen waardoor niet alle plaspunten zichtbaar zijn op Google Maps (2024_SV_00020).

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

do 21/03/2024 - 12:51

Toelichting

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op volgende vraag:

  1. Welke stappen zal de schepen tijdens deze legislatuur nog ondernemen met betrekking tot de drie actiepunten die uit het klachtenrapport naar boven komen? 

Bespreking

Antwoord

Dank dat u dit aandachtig opvolgt. In een nog niet zo ver verleden werd soms wat meewarig naar het publiek sanitair gekeken. Maar het is een heel essentiele dienstverlening om iedereen het recht op de stad te gunnen. Voor wie niet kan of wil consumeren om naar het toilet te gaan, voor wie om medische redenen vaak nood heeft aan een sanitaire stop, voor iedereen die onze stad bezoekt. 

Maar het is geen makkelijke opdracht om het sanitair ruim beschikbaar te stellen én om de nodige kwaliteit te waarborgen. De publieke toiletten zijn namelijk jammer genoeg ook vaak mikpunt van vandalisme of oneigenlijk gebruik. Daar hebben we het al meerdere keren over gehad in de commissie ook. 

Vorig jaar nog heeft het college bijkomende middelen vrijgemaakt om de kwaliteit van het publiek sanitair te borgen. We hebben daarmee het aantal uren dat de externe poetsfirma heeft opgetrokken én een bijkomend budget voorzien voor kleine herstellingen. Dat zijn zaken die niet enkel de kwaliteit van het sanitair verbeteren, maar ook tegemoetkomt aan enkel van de bezorgdheden die later vanavond nog op de gemeenteraad worden aangekaart ook: de opdracht van het personeel dat onze infrastructuur proper houdt. 

We zijn ook in overleg met de stedelijke adviesraad van mensen met een handicap over hoe we dit best op maat van zoveel mogelijk noden aanpakken – zowel de infrastructuur als de communicatie over beschikbaarheid. 

Onze diensten zijn ook al enkele maanden bezig om de publieke toiletten beter beschikbaar te maken op online kaarten zoals google maps – maar dat blijkt een onverwacht moeilijk traject te zijn. Maar we laten het niet los, omdat dit natuurlijk wel intensief gebruikte hulpmiddelen zijn en ons zal toelaten om ook informatie over de openingsuren up-to-date aan te bieden.

‚Äč wo 27/03/2024 - 08:25