Terug
Gepubliceerd op 27/03/2024

2024_MV_00216 - Mondelinge vraag van raadslid Nicolas Vanden Eynden: Bereikbaarheid Pantserschipstraat door werken in de Kluizensesteenweg

vragenuurtje
ma 25/03/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 18:25
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Tom De Meester; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2024_MV_00216 - Mondelinge vraag van raadslid Nicolas Vanden Eynden: Bereikbaarheid Pantserschipstraat door werken in de Kluizensesteenweg 2024_MV_00216 - Mondelinge vraag van raadslid Nicolas Vanden Eynden: Bereikbaarheid Pantserschipstraat door werken in de Kluizensesteenweg

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op 11 maart startte een grondige heraanleg van de Kluizensesteenweg die hierdoor afgesloten is voor alle gemotoriseerd verkeer. De werken zijn nodig, maar de timing roept vragen op. De Kluizensesteenweg werd immers gebruikt als alternatieve route voor de Pantserschipstraat die door de werken in de omgeving van de Meulestedebrug niet toegankelijk is vanuit de Zeeschipstraat.

Nu ook deze alternatieve route afgesloten is door werken, moeten handelaars, leveranciers, werknemers en buurtbewoners maar liefst 15 kilometer omrijden om de Pantserschipstraat te kunnen bereiken.

Voka Oost-Vlaanderen trekt terecht aan de alarmbel over deze situatie, heeft zelf enkele mogelijke oplossingen aangereikt en ook De Vlaamse Waterweg stelt zich constructief op om oplossingen te vinden. Er zou ook overleg gepleegd zijn met de gemeente Evergem aangezien de Kluizensesteenweg grenst aan de gemeentegrens, maar dit heeft nog niet tot een oplossing geleid.

Indiener(s)

Nicolas Vanden Eynden

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 21/03/2024 - 14:12

Toelichting

Welke maatregelen zullen op welke termijn genomen worden om de Pantserschipstraat opnieuw vlot bereikbaar te maken?

Bespreking

Antwoord

Ik ben op de hoogte van het probleem. De werken aan Meulestedebrug, Zeeschipstraat, Pantserschipstraat (De Vlaamse Waterweg) en Kluizensesteenweg (Vlaamse Landmaatschappij-VLM) zijn werken van de Vlaamse Overheid. De problemen ontstaan door gelijktijdige werken van verschillende Vlaamse diensten. Minister Peeters zal dit zeker bekend zijn. We zijn tevreden met de investeringen, maar het zou veel beter zijn als deze werken worden ingepland met minder hinder.

De maatregelen in de Pantserschipstraat zijn vooral in functie van een goede doorgang van het openbaar vervoer in de omgeving van de werken Meulestedebrug. 

Komend weekend start een volgende fase van de werken aan Meulestedebrug. Tijdens deze fase wordt het lichtengeregeld kruispunt verplaatst naar het kruispunt Wondelgemkaai x Zeeschipstraat en worden de Pantserschipstraat en Aakstraat afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de voorbereiding van deze fase werd bekeken welke bewegingen mogelijk zijn tijdens deze fase van de werken. Door de (tijdelijke) inrichting van het genoemde kruispunt zijn niet alle (afslag)bewegingen op dit kruispunt veiligheid en vlot te nemen. Men concludeerde dat het niet mogelijk is om in deze fase van de werken dubbelrichtingsverkeer via de Wondelgemkaai toe te laten.

De noodzakelijke omleiding is altijd voorzien en gesignaleerd via het Ovaal van Wippelgem. Dit is altijd zo gecommuniceerd. De kortere weg via de Kluizensesteenweg is gedoogd, maar in overleg met de gemeente Evergem mocht de Kluizensesteenweg niet als omleiding aangeduid worden. De voorziene omleiding voor de werken aan Meulestedebrug verloopt via het Ovaal van Wippelgem en blijft dus steeds mogelijk. 

Op de technische werkgroep van Gent op Weg d.d.19/03/2024 was een afvaardiging van Voka aanwezig. Daar werd de afgesproken omleiding en de problematiek toegelicht.

‚Äč di 26/03/2024 - 13:55