Terug
Gepubliceerd op 27/03/2024

2024_MV_00218 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Werken Dampoort

vragenuurtje
ma 25/03/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 18:28
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Tom De Meester; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2024_MV_00218 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Werken Dampoort 2024_MV_00218 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Werken Dampoort

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Situering

In de paasvakantie gaan de werken aan de Dampoort normaal gezien (zie website AWV en De Lijn) een volgende fase in, met werken aan de Octrooiplein t.h.v. de Zwaaikom. Zie ook website AWV Oost-Vlaanderen.Dit betekent dat er niets van gemotoriseerd verkeer de Dampoortonderdoorgangen door kan. Ook het openbaar vervoer niet, waarvoor er een omleiding voorzien is, die gaat o.a. via Dendermondsesteenweg – Gentbruggestraat – Delvinlaan - … .  Zie : https://assets.ctfassets.net/32fmeyn9t08i/6YLaahcplBlAdsY6BXX37G/96d62cf586fc10e27c171be87905f459/Kaart_werken_Dampoort_0324_overzicht_met_lijnnummers.pdf

https://www.delijn.be/nl/content/werken-dampoort/

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 21/03/2024 - 14:37

Toelichting

Vraag

  • Wordt er nog een informatiecampagne opgezet om hierover grondig te informeren, waarbij afgeraden wordt om als automobilist in de ruime omgeving van de Dampoort te komen? Immers het risico bestaat – zelfs in de paasvakantie - dat verkeer toch nog richting Dampoort komt en bv. via Dendermondsesteenweg zal weg moeten, en het openbaar vervoer dan mogelijks mee vast in de file staat, en er dus de facto geen bruikbaar openbaar vervoer zal mogelijk zijn. 
  • Bij de vorige fasewissel van de werken Dampoort was het voor de fietsers zoeken waar hun nieuwe – tijdelijke – plek was op de Dampoort, oa met chaos voor t station voor gevolg en aan de oversteek. De communicatie en bewegwijzering zal ook bij de laatste fasewissel in paasvakantie helder moeten zijn. Ook en vooral voor de verkeersveiligheid. 

Bespreking

Antwoord

U geeft terecht aan dat de wegenwerken aan de Dampoort correcte informatie verdienen. Ik deel deze bezorgdheid. Niet alleen voor de verkeersdoorstroming, maar vooral voor de verkeersveilighied van de vele voetgangers en fietsers langsheen deze belangrijke werf van AWV. De informatiecampagne wordt dan ook volledig door AWV gecoördineerd en is ook ruim opgezet. Ik geef u een kort overzicht van de door AWV genomen initiatieven:

  • Het uitsturen van bewonersbrieven in een ruime perimeter van de werf;
  • het voorzien van vermeldingen in de pers;
  • het inzetten van de dynamische infoborden;
  • een campagne via sociale media in samenwerking met alle partners, zoals De Lijn en Stad Gent;
  • het plaatsen van vooraankondigingsborden geplaatst aan de Dampoort.

     

Dat er de eerste dag extra verkeershinder wordt verwacht, wordt ook door AWV bevestigd. Daartegenover staat, dat er in principe relatief weinig fileopbouw zal zijn. Immers, verkeer komende van de Dendermondsesteenweg kan rechts richting N70 rijden, ofwel links richting Koopvaardijlaan. Zogenoemde “gelukszoekers” die toch willen proberen de zwaaikom te nemen richting Stapelplein of Kasteellaan, zullen door AWV via een lus opnieuw naar de Dendermondsesteenweg worden gestuurd. 

Tot slot nog iets over de fietsveiligheid, wat voor ons beiden – en bij uitbreiding voor iedereen trouwens - toch een belangrijke bekommernis is. De fietsinrichting wordt tijdens fase 6 volledig afgewerkt. Met andere woorden, vanaf fase 7 zal de fietser de volledig nieuw afgewerkt fietsinfrastructuur kunnen gebruiken (ook rond de zwaaikom). Daarom worden er door AWV voor de fietsers tijdens fase 7 weinig extra problemen verwacht.

 

‚Äč di 26/03/2024 - 13:56