Terug
Gepubliceerd op 27/03/2024

2024_MV_00209 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Parkerende vrachtwagens en bussen in de Jan Samijnstraat te Gentbrugge

vragenuurtje
ma 25/03/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 18:19
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Tom De Meester; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2024_MV_00209 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Parkerende vrachtwagens en bussen in de Jan Samijnstraat te Gentbrugge 2024_MV_00209 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Parkerende vrachtwagens en bussen in de Jan Samijnstraat te Gentbrugge

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In de KMO zone in de Jan Samijnstraat te Gentbrugge, worden er ‘s avonds laat bussen en vrachtwagens geparkeerd om dan ‘s morgens weer te vertrekken. 

De persoon die mij hierover aansprak doet dit nu al vijf jaar zonder probleem.  

Sinds kort worden er echter briefjes tussen de ruitenwisser gestoken van deze geparkeerde voertuigen (Zie bijlage). 

Op het briefje van Stad Gent staat een verwittiging aan de bestuurder dat hij een gasboete riskeert.  

De mensen die al jaren daar parkeren, vragen zich af hoe dit ineens komt.

Indiener(s)

Caroline Persyn

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 21/03/2024 - 10:40

Toelichting

Waarom krijgen de bestuurders zonder enige uitleg deze verwittiging onder de ruitenwisser van hun voertuig?

Is er recent iets gewijzigd aan de situatie in de Jan Samijnstraat of de KMO-zone?

Waren er klachten over deze geparkeerde voertuigen?

Waarom wordt de reden van die verwittiging niet beter uitgelegd aan de mensen die reeds jaren gewoon zijn om daar hun voertuig achter te laten?

Bespreking

Antwoord

Er is niets veranderd in de Jan Samijnstraat. De verkeersborden die er staan, staan er al sinds vele jaren. 

Qua signalisatie is het daar heel duidelijk: er zijn 2 zones: er is een zone waar vrachtwagens mogen parkeren (stuk langsparkeren in het rechte stuk van de J Samijnstraat) – en daar mogen geen gewone auto’s staan. En er is een andere zone waar gewone voertuigen (minder dan 3.5 ton) mogen staan, en daar mogen geen vrachtwagens staan. Bijvoorbeeld het haaksparkeren en het parkeren in de bocht. De situatie op het terrein is dus heel duidelijk. 

De verwittigingen voor GAS-boetes zijn uitgeschreven omdat de verkeersregels niet gevolgd worden. De GAS-ambtenaar zal dan beoordelen of dit uitschrijven van GAS-boetes terecht is. U weet ook dat de sactionerende ambtenaren autonomie hebben in het beoordelen van deze situaties. Ik kom hierin niet tussen.

Sinds begin dit jaar is er intensievere handhaving voor gevaarlijk en hinderlijk parkeren. Het was immers een duidelijke wens om de pakkans bij gevaarlijke situaties te verhogen, en dit is bijvoorbeeld zo’n situatie. 

Er waren trouwens ook klachten over de parkeersituatie daar, o.a. ook de bedrijvenvereniging op de site. Dit foutparkeren is immers gevaarlijk en hindert de goede werking van het bedrijventerrein. De foutparkerende vrachtwagens daar hinderen immers de bereikbaarheid van de gehele site voor de brandweer. Bovendien hinderen de sommige vrachtwagens de zichtbaarheid bij de fiets- en voetgangersdoorsteek. Op een plaats met veel vrachtverkeer is zichtbaarheid heel belangrijk, dat weet u. 

Foutparkeren handhaven op die plek past dus wel degelijk binnen het kader dat we eerst en vooral handhaven op die plekken waar er gevaarlijke situaties ontstaan.  

‚Äč di 26/03/2024 - 13:54