Terug
Gepubliceerd op 27/03/2024

2024_MV_00211 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Kleine GFT-bakken (40l): overbelasting voor Ivago-medewerkers

vragenuurtje
ma 25/03/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 27/03/2024 - 08:41
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Tom De Meester; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2024_MV_00211 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Kleine GFT-bakken (40l): overbelasting voor Ivago-medewerkers 2024_MV_00211 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Kleine GFT-bakken (40l): overbelasting voor Ivago-medewerkers

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Ivago biedt GFT-containers aan in verschillende maten. De kleinste hebben een inhoud van 40l en het maximum-gewicht is 10kg. 

Via Ivago-medewerkers verneem ik dat deze containers vaak aangeboden worden met een overschrijding van het maximum-gewicht, veelal tot 20kg. Aangezien deze containers geen wieltjes hebben, is dit voor de medewerkers een overbelasting. Dat burgers het maximum-gewicht overschrijden hoeft ook niet te verbazen: vaak weegt de container al 10kg terwijl ie nog maar half gevuld is. Voor burgers blijkt het – ook na navraag bij Ivago – ook onduidelijk of het gewicht van de container (circa 3kg) mee te rekenen is in de limiet van 10kg of niet.

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

do 21/03/2024 - 13:10

Toelichting

1. Is Ivago zich hiervan bewust? Is dit via de werkvloer al gemeld geweest?

2. Kan de schepen toelichten hoe de 10kg-limiet precies te begrijpen is?

3. Kunnen de kleinste bakken aangepast worden zodat ze minder belastend zijn, bijvoorbeeld via een wielsysteem?

Bespreking

Antwoord

Deze vraag werd niet ter zitting behandeld en werd schriftelijk beantwoord.


De 40 liter draagcontainer wordt/werd enkel toegekend aan een bewoner met kleine behuizing. Deze restrictie staat in het politiereglement en werd vastgelegd uit zorg voor de ergonomie voor onze medewerkers. Sinds 1 januari 2024 is de vraag naar dit type container exponentieel gestegen.

Het maximaal gewicht van 10 kg werd afgestemd op het maximaal toegelaten gewicht van een 50 liter restafvalzak, 12,5 kg. In de praktijk is een gewicht van 15 kg voor een draagcontainer ergonomisch nog aanvaardbaar, 20 kg is teveel. Containers die te zwaar zijn, mogen onze ophalers ook laten staan. Die worden dan gelabeld.

In het zakkengebied is het vaak niet mogelijk om een container te rollen door geparkeerde auto’s en/of andere obstakels. Dus containers met wieltjes invoeren, is ook niet de oplossing. Maar ergonomie is en blijft belangrijk. Zo worden andere steden en gemeentes bevraagd over hoe zij hiermee omgaan en welke andere inzamelmanieren zij als efficiënt ervaren. IVAGO heeft ook een werkgroep opgericht begin dit jaar om zich over deze problematiek te buigen.

‚Äč di 26/03/2024 - 14:02