Terug
Gepubliceerd op 27/03/2024

2024_MV_00215 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Lokale zitdagen FOD financiën

vragenuurtje
ma 25/03/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 25/03/2024 - 18:39
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Tom De Meester; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele
2024_MV_00215 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Lokale zitdagen FOD financiën 2024_MV_00215 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van Lysebettens: Lokale zitdagen FOD financiën

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Voor het jaar 2024 heeft de VVSG opnieuw succesvol de FOD Financiën overtuigd om lokale zitdagen te organiseren voor belastingplichtigen die extra hulp of uitleg nodig hebben bij hun aangifte. Dit initiatief is bedoeld om alle vragen en onduidelijkheden weg te nemen. Gezien de steeds toenemende complexiteit van de belastingsaanslag is dit geen overbodige luxe. Het correct aangeven van belastingen kan gezinnen potentieel veel besparen, en in ieder geval de administratieve druk verlichten. Ook voor mensen die niet altijd toegang hebben tot digitale kanalen of er minder vertrouwd mee zijn, kan dit een laagdrempelige manier zijn om hen te helpen.

Lokale besturen moeten vóór 29 maart 2024 hun regionaal belastingkantoor te laten weten of ze interesse hebben in deze zitdagen en of ze gebruik willen maken van het aanbod via elektronische gegevensuitwisseling en telefonische hulp.

Na bevestiging sluiten de lokale besturen een samenwerkingsovereenkomst. Hierin verbinden ze zich ertoe om de zitdagen bekend te maken bij de bevolking, te voorzien in een werkruimte met wifi en de afspraken van hun bewoners te centraliseren.

Indiener(s)

Jeroen Van Lysebettens

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

do 21/03/2024 - 14:05

Toelichting

Hoe staat het college ten opzichte van dit aanbod? Werd hier in het verleden reeds op in gegaan?

Is de stad Gent van plan om op dit aanbod in te tekenen?

Bespreking

Antwoord

Het invullen van de belastingbrief kan inderdaad een opgave zijn. Daarom vinden we het belangrijk dat de stad Gentenaars ondersteunt bij hun belastingaangifte. We hebben hiervoor al jaren een goede samenwerking met de FOD Financiën. 

In eerste instantie kunnen alle Gentenaars terecht bij de FOD Financiën voor telefonische ondersteuning bij het invullen van hun belastingbrief. Mensen die vorig jaar hun aangifte zo lieten invullen, worden dit jaar proactief opgebeld door de FOD. Wie enkel technische ondersteuning nodig heeft om zijn aangifte digitaal in te dienen kan bij de digipunten terecht in Gent. 

In de meeste gevallen is een telefoontje voldoende. Mensen die toch de weg niet vinden of telefonisch niet geholpen kunnen worden, krijgen extra ondersteuning vanuit OCMW Gent: 

  • Het OCMW kan voor de cliënt een afspraak inplannen voor telefonische hulp en bijkomende vragen doorgeven aan de FOD. Daarna neemt de FOD zelf fysiek of telefonisch contact op met de cliënt om de aangifte in orde te brengen. 
  • Voor mensen die telefonisch niet geholpen kunnen worden - bijvoorbeeld door taal-, gehoor- of communicatieproblemen - werken we samen met de FOD om de juiste informatie te verzamelen bij de cliënt. De FOD vult de aangifte dan zelf in en bezorgt een bevestigingsrapport aan de cliënt. 

We hebben een werking uitgebouwd die een groot aantal vragen kan opvangen – meer dan de FOD zou opvangen met zitdagen. Toch zijn we momenteel aan het onderzoeken of enkele aanvullende zitdagen toch een meerwaarde zouden kunnen zijn. We luisteren hierbij goed naar signalen uit het middenveld of specifieke wijken. Ik sluit af met een mooi cijfer: het OCMW ondersteunde vorig jaar 621 OCMW-cliënten en kwetsbare Gentenaars bij hun belastingaangifte. 

di 26/03/2024 - 09:32