Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_MV_00109 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Samen met je huisdier begraven worden in Gent

vragenuurtje
ma 26/02/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 18:09
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Zeneb Bensafia; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_MV_00109 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Samen met je huisdier begraven worden in Gent 2024_MV_00109 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Samen met je huisdier begraven worden in Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In de toekomst wordt het ook in Vlaanderen mogelijk om samen met je huisdier begraven te worden. Die mogelijkheid is voorzien in een amendement op het decreet op de begraafplaatsen dat op woensdag 7 februari werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Volgens het nieuw ingevoegde artikel 24inter kan de gemeenteraad bij reglement toestaan dat de urne met as van één of meerdere al overleden huisdieren samen met de overledene wordt begraven of in het columbarium wordt geplaatst.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Isabelle Heyndrickx

Tijdstip van indienen

vr 09/02/2024 - 16:47

Toelichting

Graag had ik van de schepen een antwoord gekregen op volgende vragen:

  1. Zal Stad Gent deze mogelijkheid aanbieden? Zo ja, zal dit op elke begraafplaats het geval zijn en kan de schepen een indicatieve timing meegeven?

Bespreking

Antwoord

In antwoord op uw vragen kan ik u het volgende meegeven:

  1. Zal Stad Gent deze mogelijkheid aanbieden? 
  1. Zo ja, zal dit op elke begraafplaats het geval zijn en kan de schepen een indicatieve timing meegeven


Het Vlaamse parlement keurde inderdaad deze en een aantal andere wijzigingen op 7 februari 2024 goed via het wijzigingsdecreet begraafplaatsen. Het decreet zal volgens de communicatie van de Vlaamse overheid nog vóór de zomer van 2024 in werking treden.

Binnen de stad Gent bekijken we globaal hoe we omgaan met de mogelijkheden die dit decreet schept. Het is de bedoeling om nog dit voorjaar de mogelijke aanpassingen van onze eigen reglementen in beeld te brengen.

Omtrent gezelschapsdieren stelt het goedgekeurde amendement dat de gemeenteraad kan toelaten dat een urne met de as van 1 of meerdere eerder overleden en gecremeerde gezelschapsdieren worden bijgeplaatst in het graf, het columbarium of urnenveld van hun baasje. Daarvoor gelden wel enkele randvoorwaarden:

  • De gemeenteraad moet dan ook bij reglement toelaten dat de urne met as van de eerder overleden echtgenoot of partner mee kan worden begraven of bijgeplaatst in een columbarium. 
  • De urne met dierlijke as moet biologisch niet-afbreekbaar zijn (de dierlijke en menselijke assen moeten steeds gescheiden blijven)
  • De urne met de as van de overleden gezelschapsdier(en) mag nooit de plaats innemen van de urne van de as van een overleden persoon
  • De as van overleden gezelschapsdieren mag niet uitgestrooid worden op de strooiweide van de (inter)gemeentelijke begraafplaats. Het is zo de bedoeling dat deze assen steeds gescheiden blijven van menselijke assen.

 

Binnen onze stedelijke reglementen kunnen we uiteraard verdere modaliteiten bepalen, bijvoorbeeld rond de omvang van de urne. Dit moet dus nog verder worden uitgewerkt. 

Het ligt wel in de lijn van de huidige reglementen om deze mogelijkheid aan te bieden op de verschillende actieve begraafplaatsen. Enkel op de natuurbegraafplaats zal dit principieel moeilijk liggen, omwille van de Vlaamse wettelijke vereiste van de niet-afbreekbare urne.

 

‚Äč di 27/02/2024 - 10:37