Terug
Gepubliceerd op 22/02/2024

2024_MV_00137 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Toekomst Sint-Jorishof

vragenuurtje
ma 26/02/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
2024_MV_00137 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Toekomst Sint-Jorishof 2024_MV_00137 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Toekomst Sint-Jorishof

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

/

Indiener(s)

Els Roegiers

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 22/02/2024 - 13:04

Toelichting

In de pers konden we lezen dat het Sint-Jorishof hier recht tegenover ons stadhuis een nieuwe invulling krijgt als pastarestaurant. Om dit te realiseren zullen enkele renovaties moeten gebeuren. De buitenkant van het gebouw is beschermd, maar het interieur is niet authentiek en dus ook niet opgenomen in de inventaris Onroerend Erfgoed. De ondernemers hebben in de pers gezegd dat ze deze renovaties respectvol zullen uitvoeren.  

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

  • Neemt de stad bij de herinrichting van dergelijke beschermde monumenten proactief zelf contact op?
  • Heeft er al overleg plaatsgevonden tussen de stad en de ondernemers rond dit dossier?
    1. Zo ja, wat zijn hieruit de voornaamste conclusies?
    2. Zo nee, staat dit nog gepland?