Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_MV_00127 - Mondelinge vraag van raadslid Alana Herman: Toegang parking Vrijdagmarkt voor eigenaars garages

vragenuurtje
ma 26/02/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 18:32
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Zeneb Bensafia; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_MV_00127 - Mondelinge vraag van raadslid Alana Herman: Toegang parking Vrijdagmarkt voor eigenaars garages 2024_MV_00127 - Mondelinge vraag van raadslid Alana Herman: Toegang parking Vrijdagmarkt voor eigenaars garages

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De parking Vrijdagmarkt is een van de drukst gebruikte parkings in onze stad, zeker tijdens weekends, evenementen en in het toeristisch seizoen. 

De parking is dan ook vaak volzet, met als resultaat wachtrijen aan de ingang van de parking. Dit is niet alleen hinderlijk voor de omgeving (bijvoorbeeld de Kammerstraat), maar ook bijzonder hinderlijk voor abonnees, voor wie wel een plek is voorzien, maar die de parking niet in kunnen.

Erger is dit voor de eigenaars van garages in het woonproject Dulle Griet Gardens (hoek Vrijdagmarkt en Langemunt). Bij de bouw van dit project werden ondergrondse parkeerplaatsen vergund, maar geen aparte inrit voor de bewoners. De toegang tot het privatieve gedeelte verloopt via de publieke parking Vrijdagmarkt.

Op drukke momenten betekent dit dat die bewoners mee moeten aanschuiven, soms bijzonder lang, om aan hun eigen duurbetaalde garage te komen. Het valt te begrijpen dat er gekozen werd om geen inrit te voorzien op het plein zelf, omwille van het verkeersvrije karakter van de Vrijdagmarkt, maar daar staat tegenover dat de Stad te allen tijde de toegang tot die eigendommen moet kunnen garanderen, wat momenteel niet het geval is.

Indiener(s)

Alana Herman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 21/02/2024 - 20:22

Toelichting

Hoe denkt de schepen dit probleem aan te pakken?

Bespreking

Antwoord

Bij het toekennen van de omgevingsvergunning in 2010 voor de residentie Dulle Griet Gardens is beslist dat er een parking mogelijk was, enkel en alleen als de toegang via Parking vrijdagsmarkt liep. We wilden immers geen auto’s aantrekken over de vrijdagmarkt en Groot Kanonplein, of via de Langemunt. Deze belangrijke winkelwandelstraten blijven best autovrij. 

Dat betekent dat problemen aan de ingang van de parking vrijdagsmarkt gevolgen heeft voor de toegang tot de parking Dulle Griet.

Dit is destijds ook zo afgesproken met de ontwikkelaar. Er is een overeenkomst opgemaakt voor het vestigen van een ‘erfdienstbaarheid van overgang’. Daar werd letterlijk een passage opgenomen waarin de mogelijkheid van wachttijden is opgenomen indien de parking Vrijdagsmarkt volzet is. In dat geval kan nooit een schadevergoeding geëist worden van de stad.

De stad doet al het mogelijke om problemen aan de ingang zoveel mogelijk te vermijden. We begrijpen dat dit vervelend is. Deze situatie geldt trouwens ook voor de abonneehouders van parking Vrijdagmarkt. Ook zij staan op drukke momenten mee in de rij aan te schuiven.

Experimenten met voorbehouden inritten hebben in het verleden bewezen dat dit niet werkt. Vanuit het wegennet is het zeer moeilijk leesbaar te maken dat de ene inrit voor kortparkeren is bestemd en de andere voor abonnees. Kortparkeerders mengen zich evengoed in de verkeersstroom van de abonnees. Met chaotische toestanden aan de ingangen tot gevolg. Dit leidt tot frustraties aan beide kanten. 

U beweert dat de stad moet garanderen dat de eigenaars ten alle tijden toegang moet kunnen hebben tot hun parkeerplaats. Dat klopt dus niet. In de overeenkomst zijn hierover heel duidelijk bepalingen opgenomen, en deze bepalingen worden gevolgd. Ik begrijp dat dit vervelend is, maar we kunnen niet vermijden dat er zich soms files of problemen voordoen.

‚Äč di 27/02/2024 - 10:39