Terug
Gepubliceerd op 22/02/2024

2024_MV_00136 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Participatietraject naamgeving speelzone citadelpark

vragenuurtje
ma 26/02/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
2024_MV_00136 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Participatietraject naamgeving speelzone citadelpark 2024_MV_00136 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Participatietraject naamgeving speelzone citadelpark

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Twee weken geleden werd een oproep gelanceerd aan de Gentenaars om een naam voor te stellen voor de nieuwe speelweide in het Citadelpark – die komt waar de laatste resten van een vroegere hal werd opgebroken.

In de oproep wordt alvast de suggestie gedaan om na te denken in een richting die te maken heeft met de historische context van het park, in het bijzonder het standbeeld van Sakala dat er te vinden is en dat een nogal pijnlijke verwijzing is aan ons koloniaal verleden: Sakala was een kind dat door een Gentenaar werd ontvoerd naar Gent en later aan zijn lot overgelaten.

Een aantal voorstellen die uit de oproep naar voren komen, roepen echter toch vragen op. Zo zien we o.a. enkele raciale beledigende termen opduiken.

Wij staan als partij absoluut achter het betrekken van burgers in het mee maken en creëren van onze stad. Die inspraak moet echter gebeuren in een omgeving die veilig is voor iedere Gentenaar en mag niet resulteren in haatvorming tegen bepaalde groepen in onze samenleving. 

Vanwege het verloop van dit participatietraject, stellen wij graag enkele vragen aan de schepen: 

Indiener(s)

Zeneb Bensafia

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 22/02/2024 - 12:50

Toelichting

  • Hoe evalueert u zelf de aanpak en zou u opnieuw op een dergelijke wijze ideeën verzamelen bij het brede publiek? 
  • Hoe zal de schepen omgaan met niet-constructieve of eerder polariserende voorstellen op de lijst?
  • Als het doel is om de benaming van deze plek onderdeel te laten zijn van ons dekoloniseringstraject (wat we kunnen ondersteunen), waarom werd dan niet gekozen om de meest getroffen groepen in onze samenleving een belangrijker rol geven?
  • Is het een optie om deze groepen alsnog een sterkere stem te geven in het debat of is dit reeds afgesloten?