Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_MV_00129 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: De ongerustheid over de investeringen van Arcelor Mittal in haar Gentse staalfabriek

vragenuurtje
ma 26/02/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 18:20
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Zeneb Bensafia; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_MV_00129 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: De ongerustheid over de investeringen van Arcelor Mittal in haar Gentse staalfabriek 2024_MV_00129 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: De ongerustheid over de investeringen van Arcelor Mittal in haar Gentse staalfabriek

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In 2021 engageerden Arcelor Mittal, de federale regering en de Vlaamse regering zich om 1,1 miljard euro te investeren in de vergroening van de staalproductie in Gent. In Gent, waar 4000 mensen werken in één van de meest efficiënte staalfabrieken in de wereld. Nu vernemen we dat de Franse regering heel veel geld op tafel legt om een gelijkaardige investering mogelijk te maken bij Arcelor Mittal  in Duinkerke. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Maar wel wanneer die investering ten koste gaat van de investering in Gent. Gevreesd wordt dat het wel die richting uitgaat. Het is alle hens aan dek om zo’n scenario te vermijden. Dit vergt op de eerste plaats vlotte samenwerking tussen alle betrokken overheden, lokaal en bovenlokaal. 

Als havenschepen en schepen bevoegd voor Economie onderhoudt u contacten met de bedrijven die gevestigd zijn in onze haven en met de bovenlokale overheden. 

Indiener(s)

Joris Vandenbroucke

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

do 22/02/2024 - 08:03

Toelichting

- is er recent al overleg geweest of gepland met de bovenlokale overheden over de laatste ontwikkelingen in dit belangrijk investeringsdossier? Welke initiatieven vloeien daaruit voort? 

- Hebt u contacten met het management van de fabriek in Gent? Welke signalen geven zij hierover? 

Bespreking

Antwoord

De Arcelor Mittal-site in Gent is een van de meest productieve staalfabrieken. Dit dankzij de duizenden mensen die daar werken, directe en indirect. Gent profiteert van haar strategische ligging en ze kunnen putten uit de expertise die onze Gentse universiteit aflevert.

Arcelor in Gent is momenteel al zeer efficiënt in uitstoot en streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050. Het investeringsdossier dat nu voorligt betreft de vervanging van een hoogoven door een DRI-installatie, die aardgas/waterstof en elektriciteit gebruikt in plaats van kolen. Dit zou een van de grootste klimaatinvesteringen in de regio ooit kunnen zijn en betekent 3milj minder ton CO2-uitstoot. De industrie is een cruciale partner in de strijd tegen klimaatverandering, en investeringen moeten nu plaatsvinden om de doelen te halen. Als de investeringen niet bij ons gebeuren dan missen we de boot.

Met het management uit Gent, de premier, minister-president en North Sea Port wordt er volop samengewerkt om de vergroeningsplannen van Arcelor naar hier te krijgen. 

Ikzelf, de burgemeester en het college hebben regelmatig contact met het management van Arcelor Mittal in Gent. Op 5 oktober 2023 hebben we hen ontvangen in het stadhuis om het vergunningentraject concreet te bespreken. Op 7 februari hebben we binnen de schoot van onze Ghent Economic Board en in aanwezigheid van de CEO van Arcelor Mittal ook een overleg gefaciliteerd met lijstrekkers van de Vlaamse- en federale verkiezingen met o.a. als onderwerp hoe we onze basisindustrie hier kunnen houden. 

Ook North Sea Port neemt haar connecterende rol op om Arcelor Mittal te ondersteunen in de klimaattransitie, richting zowel bovenlokale overheden als richting de overheidsbedrijven zoals Fluxys en Elia. 

Vanuit de stadsdiensten zijn er op regelmatige basis contacten en overleggen i.k.v. de opmaak van het MER. Er wordt ook actief samen met hen gezocht naar beschikbare locaties voor de benodigde boscompensatie.

Momenteel loopt het traject dus, zonder tekenen van vertraging of stopzetting.

De keuze van Arcelor om hier al dan niet te investeren is complex en heeft meerdere afwegingen. In die keuze moeten we wel kunnen concurreren op een gelijk speelveld. Op dit moment ligt dit gelijk speelveld door de versoepeling van de staatssteunkaders in Europa helemaal overhoop. Het antwoord op protectionistische maatregelen vanuit Amerika, China of andere landen, kan niet een opbod zijn van steunmaatregelen tussen Europese landen. Er is nood aan ambitieus en geïntegreerd Europees industrieel beleid om het beperkende denken binnen de lidstaten te overstijgen. Waarbij de juiste investering op de juiste plek komt. Dit antwoord kwam ook uit de Industrietop in Antwerpen vorige week.

Hét allergrootste struikelblok is dat België minder concurrentieel is op vlak van energie. Arcelor Mittal koopt in Duinkerke goedkopere energie dan Arcelor Mittal in Gent. Er zullen maatregelen nodig zijn om elektriciteitsprijzen naar beneden te halen, en er zal nog meer dan ooit moeten geïnvesteerd worden in verschillende energieopwekkers. Ik hoop dat de volgende federale regering dit als prioriteit blijft opnemen.

‚Äč di 27/02/2024 - 17:16