Terug
Gepubliceerd op 22/02/2024

2024_MV_00132 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Restauratie stadhuis

vragenuurtje
ma 26/02/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
2024_MV_00132 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Restauratie stadhuis 2024_MV_00132 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Restauratie stadhuis

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De restauratiewerken aan de Conciërgerie en de Bollaertskamer van het stadhuis (vleugel kant Hoogpoort) zijn volop bezig. Deze vleugel beslaat bijna een kwart van het stadhuis, en kan na voltooiing bijkomende kantoorruimte bieden aan vele tientallen medewerkers.

Graag vernam de stand van zaken van de restauratie en de timing van afwerking.

Tegelijk wil ik, als voorzitter van de raad, een formeel pleidooi houden voor de huisvesting van de fractiesecretariaten van de gemeenteraad in (een deel van) de nieuwe ruimte. Het is essentieel dat de raadsleden in functie van de optimale uitvoering van hun mandaat voorrang krijgen bij invulling van de beschikbare ruimtes op het stadhuis. Op die manier zouden we het Huis van de Raadsleden kunnen overbrengen van de vaak onpraktische en niet altijd comfortabele (bv. qua verwarming) ruimtes in het Hof van Ryhove. Dit zou ook het werk van de fractiesecretariaten vereenvoudigen naar aanleiding van de commissies en de raadszittingen.

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

do 22/02/2024 - 10:12

Toelichting

Wat is de stand van zaken van de restauratie van deze vleugel? Wat is de voorziene timing voor het afronden van de werken?

Steunt u het voorstel om het Huis van de Raadsleden en bij uitbreiding de fractiesecretariaten onder te brengen in het stadhuis?