Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_MV_00126 - Mondelinge vraag van raadslid Christiaan Van Bignoot: Impact werken Petercelle-as op handelaars

vragenuurtje
ma 26/02/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 26/02/2024 - 18:15
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Zeneb Bensafia; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Jeroen Van Lysebettens; Anton Vandaele

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2024_MV_00126 - Mondelinge vraag van raadslid Christiaan Van Bignoot: Impact werken Petercelle-as op handelaars 2024_MV_00126 - Mondelinge vraag van raadslid Christiaan Van Bignoot: Impact werken Petercelle-as op handelaars

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De broodnodige werken op de Petercelle-as gaan nu echt van start. Die werken hebben een grote impact op de handelaars, ook buiten de zone van de werken zelf. Zo trokken handelaars uit de Koningin Elisabethlaan recent aan de alarmbel omdat ze nu al de gevolgen merken van het wegvallen van tram 1.
De bus ter vervanging van tram 1 volgt tussen het station en het centrum hetzelfde traject als de tram vroeger, waardoor er ’s morgens nog heel wat passage is. Op de terugweg wordt er echter een ander traject gevolgd, waardoor de handelszaken vooral ’s avonds van heel wat minder passage genieten. In combinatie met de lange duur van de werken baart dat de handelaars zorgen. Ze waarschuwen daarbij voor het risico op het verdwijnen van een aantal van de mooie handelszaken die de stationsbuurt momenteel telt.

De handelaars riepen de stad op om mee naar oplossingen te zoeken. Schepen Bracke reageerde begripvol en gaf aan dat ze in gesprek zou gaan met de handelaars.

Indiener(s)

Christiaan Van Bignoot

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

wo 21/02/2024 - 20:14

Toelichting

Heeft het overleg met de handelaars al plaatsgevonden? Zo ja, welke concrete verzuchtingen en/of mogelijke oplossingen kwamen daaruit voort?

 

Bespreking

Antwoord

Vorig week woensdag hebben schepen Watteeuw en ik samengezeten met enkele handelaars uit de stationsbuurt. Zij gaven inderdaad aan dat ze minder passage zagen en vooral inzaten met de duur van de werken, minstens 4 jaar. 

Sinds september 2021 hebben we passantendata in de stationsbuurt. Zonder de klachten van de handelaars te minimaliseren hebben we meegeven dat we elk jaar een dalende tendens zien in de maanden november, december, januari en dan een stijging vanaf februari. Zowel wij als de handelaars willen uiteraard dat die stijging zich opnieuw inzet. Daarom hebben we een aantal concrete afspraken gemaakt:

Voetgangers die Gent niet kennen maken gebruik van Google Maps om in het centrum te raken vanuit het station en deze app leidt hen blijkbaar via de Smidsestraat, die parallel loopt met de handelsas. Het Mobiliteitsbedrijf zal vragen aan Google of hier iets aan gedaan kan worden.

Er is momenteel een pendelbus, P4, maar vanaf de zomer valt die weg. Vanuit Stad zullen we aan de Vlaamse regering vragen of die verlengd kan worden. 

Verder is het belangrijk dat voetgangers blijven gebruik maken van de handelsas richting het centrum nu de stuwende factor van de tram er niet meer is. We kijken of we iets van nudging kunnen voorzien: signalisatie of iets ludieks, bv hoeveel kcal je nog kan verbranden als je wandelt richting het centrum, hoeveel handelszaken je nog gaat passeren… Ik zal kijken of we een stukje van ons TRAVAK-budget hiervoor kunnen inzetten.

Nu de tramsporen de komende jaren niet gebruikt worden, kunnen we ook kijken of die ruimte niet geactiveerd kan worden bv met bloemen, banken, terrasruimte…

De stationsbuurt ging tenslotte nu al de trekker zijn van de koopzondag van mei. We kijken of we daar geen startfeest kunnen van maken met de opgesomde ondersteuningsmaatregelen.

‚Äč di 27/02/2024 - 17:15