Terug
Gepubliceerd op 22/02/2024

2024_MV_00130 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Naar de stembus kunnen

vragenuurtje
ma 26/02/2024 - 18:00 gemeenteraadszaal
2024_MV_00130 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Naar de stembus kunnen 2024_MV_00130 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Naar de stembus kunnen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Heel wat oudere mensen zijn minder goed te been en geraken moeilijk(er) in het stemhokje. Vandaar dat de stad in het verleden bij vorige verkiezingen 'het stemhokje naar de oudere kiezer bracht', door in enkele woonzorgcentra of lokale dienstencentra (LDC’s) stembureaus te organiseren. Op een vragenuurvraag in oktober vorig jaar antwoordde de schepen bevestigend om dit initiatief verder te zetten en ook uit te breiden, en dat “alle lokale dienstencentra en de publieke woonzorgcentra alvast hebben aangegeven opnieuw of als eerst als stemlocatie te willen fungeren. Nieuwe locaties zullen worden gescreend om te zien of ze geschikt zijn. Ook wat private woonzorgcentra betreft, zal worden nagegaan of zij interesse hebben en de nodige voorzieningen kunnen bieden om een stembureau in te richten.” … Aansluitend gaf de schepen ook mee “dat het Departement Gezondheid en Zorg, onder bevoegdheid van schepen Coddens, binnen de LDC’s het initiatief wil nemen om een groep van vrijwilligers samen te stellen die op de dag van de verkiezingen thuiswonende oudere mensen kan begeleiden naar het stembureau.” Bij de gemeenteraadsverkiezingen is het niet ondenkbeeldig dat door het wegvallen van de stemplicht’, personen die minder goed te been zijn geneigd zouden kunnen zijn om dan maar niet naar de stembus te gaan. 

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Isabelle Heyndrickx

Tijdstip van indienen

do 22/02/2024 - 08:25

Toelichting

  • Graag informeer ik naar de resultaten van de ‘screening’ van de nieuwe locaties of ze geschikt zijn, en of het effectief lukt om alle LDC’s en publieke WZC als stemlocatie te laten fungeren, en ook of het lukt om (welke?) private woonzorgcentra effectief als stembureau in te richten, op 9 juni en/of op 13 oktober?
  • Lukt het ook effectief om thuiswonende oudere mensen te begeleiden naar het stembureau? 
  • Hoe staat u tegenover de ideeën om ‘de mobiliteits-drempel’ voor personen die minder goed te been zijn om naar de stembus te gaan, te verlagen door 
    • bv. Trivelo die dag voor hen in te schakelen? Zal hiervan werk gemaakt worden? 
    • Bv. de stadsbussen in te schakelen? 
    • Nog andere initiatieven te nemen?