Terug burgemeester

Wed 28/02/2024 - 11:00 bureau burgemeester

Agendapunten

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu- afdeling Woontoezicht

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - cel burgemeesterbesluiten

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

 • Delegatie van bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Sami Souguir, m.n.: stadsontwikkeling, ruimtelijke planning, grond- en pandenbeleid, onteigening in het kader van RUP's, cultuurbeleid, receptieve ruimten, toezicht op erediensten, financiële participaties, toezicht op Jan Palfijn, intergemeentelijke samenwerking en intercommunales, stads- en OCMW-pensioenen, tijdens de afwezigheid van schepen Sami Souguir van 4 maart 2024 tot en met 8 maart 2024 te delegeren aan schepen Sofie Bracke.

Juridische Dienst

Politie - Directie Operaties

Dienst Openbare Orde en Beheer van evenementen - Cel Evenementenbeheer

 • Het doel van de luisterinvasie is om media aandacht te krijgen voor wat "We Are All Ears" doet. Het is niet de bedoeling om een grote massa mensen samen te brengen.
  Onder de aanwezigen zullen zijn:
  journalisten, 10-tal
  prominente figuren en aantal sympathisanten waaronder premier De Croo, radiomaker Xavier Taveirne en burgemeester Mathias De Clercq.
  De organisatie verwacht een 30-tal (max 50) mensen die aanwezig zullen zijn.
  Programma:
  14u00: Evy Gruyaert licht "We Are All Ears" kort toe, en wat de bedoeling is van de luisterinvasie. Locatie onder de Stadshal.
  14u45: Start van de luisterinvasie.
  De organisatie voorziet in 10 "luisterbankjes" (150 cm x 23cm) waarmee elk van de 10 prominente figuren naar een locatie op max 300m van de stadshal gaat zitten en mensen uitnodigt om naast hen te komen zitten en om naar hen te luisteren.
  Betreft volgende locaties (2 luisterbankjes per locatie):
  Poeljemarkt (stadshal)
  Goudenleeuwplein
  Sint-Baafsplein
  Korenmarkt
  Graslei
  16u30-17u30: terug verzamelen aan de stadshal en napraten.
  Met uitzondering van de praatbankjes worden er geen andere infrastructuren geplaatst.
 • 59
  2024_BURG_00780 - Oerwoud - goedkeuring
  Betreft een open air bar in een grote tent op het binnenplein van NV Zebrastraat gelegen Zebrastraat 32 te Gent. De open air bar wordt georganiseerd door studentenvereniging VPPK.

  In de binnentuin van de Zebrastraat staat reeds een grote tent opgesteld (tent van het event Zebrawoods). In de tent worden een podium (40m²), 10 tafels, 40 stoelen, pa en een bar geplaatst. Buiten de tent wordt een toiletwagen en plaszuil geplaatst. Verder wordt ook een rokerszone voorzien.
  Op de parkeerplaatsen voor de site zullen fietsenstallingen voor 100 fietsen voorzien worden.

  Er zal bier, wijn, jenever en vodka red bull geschonken worden.

  Er zal elektronisch versterkte muziek gespeeld worden (achtergrondmuziek).

  Er worden 200 studenten verwacht.

Publicaties

Besluitenlijst