Terug
Gepubliceerd op 15/03/2024

Besluitenlijst  burgemeester

wo 13/03/2024 - 11:00 bureau burgemeester

 • 1.

  2024_BURG_00941 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Brabantdam, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2024_BURG_00942 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Kortrijksesteenweg, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2024_BURG_00943 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Kortrijksesteenweg, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2024_BURG_00944 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Abdijmolenstraat, Drongen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 5.

  2024_BURG_00945 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Vuurstokerstraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2024_BURG_00946 - Besluit niet ongeschikt en niet onbewoonbaar - Sint-Lievenslaan - Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2024_BURG_00947 - Besluit niet ongeschikt en niet onbewoonbaar - Sint-Lievenslaan - Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2024_BURG_00948 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Londenstraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2024_BURG_00949 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Londenstraat, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 10.

  2024_BURG_00950 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Voskenslaan, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 11.

  2024_BURG_00951 - ongeschiktverklaring van de woning(en) Krijgsgasthuisstraat - Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2024_BURG_00952 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Steendam, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 13.

  2024_BURG_00953 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Leeuwstraat, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 14.

  2024_BURG_00954 - Besluit niet ongeschikt en niet onbewoonbaar - Pinguinstraat - Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2024_BURG_00955 - ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van de woning(en) Zuidkaai - Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2024_BURG_00956 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Hippoliet Lammensstraat , Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 17.

  2024_BURG_00957 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Brusselsesteenweg, Ledeberg - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2024_BURG_00958 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Limbastraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2024_BURG_00959 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Gelukstraat, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 20.

  2024_BURG_00960 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Brugsesteenweg, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2024_BURG_00961 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Brugsesteenweg, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 22.

  2024_BURG_00962 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Sint-Markoenstraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2024_BURG_00963 - ongeschiktverklaring van de woning(en) Rabotstraat - Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2024_BURG_00964 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Zwijnaardsesteenweg, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 25.

  2024_BURG_00965 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Ottergemsesteenweg, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2024_BURG_00966 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - De Pintelaan, Gent - Weigering

  Goedgekeurd
 • 27.

  2024_BURG_00967 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Kempstraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2024_BURG_00968 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Kerkstraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2024_BURG_00969 - ongeschiktverklaring van de woning(en) Notarisstraat - Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2024_BURG_00970 - ongeschiktverklaring van de woning(en) Annonciadenstraat - Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2024_BURG_00971 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Fuchsiastraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2024_BURG_00972 - Uitreiking van (een) conformiteitsattest(en) - Kastanjestraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2024_BURG_00973 - Bevestiging van het mondeling verbod tot betreden van een gebouw gelegen in de Biekorfstraat te 9000 Gent - Bevestiging van het mondeling bevel tot uitvoeren van werken aan een gebouw gelegen in de Biekorfstraat te 9000 Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2024_BURG_00974 - Opheffing van de tijdelijke onbewoonbaarverklaring en een verbod tot betreden van een woning gelegen Driezwaantjesstraat te 9041 Oostakker - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2024_BURG_00975 - Tijdelijke delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Delegatie van bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Tine Heyse, m.n.: milieu: omgevingsvergunning, lucht, geluid, milieutoezicht, MER, circulaire economie, bodem; klimaat en energie; wonen en woontoezicht; landbouw en voeding; dierenwelzijn; te delegeren

  • van 11 maart 2024 tot en met 15 maart 2024 aan schepen Evita Willaert
  • van 18 maart 2024 tot en met 29 maart 2024 aan schepen Filip Watteeuw
  • tijdens de afwezigheid van 1 april 2024 tot en met 5 april te delegeren aan schepen Hafsa El-Bazioui.
 • 36.

  2024_BURG_00976 - Tijdelijke delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Delegatie van bevoegdheid tot het ondertekenen, namens de Stad en OCMW Gent, van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, en van de briefwisseling van de gemeente/OCMW behorende tot de bevoegdheid van schepen Filip Watteeuw, m.n.: mobiliteitsbeleid, parkeerbeleid en verkeersplanning, taxidiensten, inname openbare weg (reclame, kabels, straatmeubilair, straatgeveltuintjes en leidingen), inname van de openbare weg voor terrassen en ambulante handel en tijdens de Gentse Feesten, stedelijke wegen, bruggen en (onbevaarbare) waterlopen, lichtplan, 3D GIS, buurtwegen, rooilijnen, architectuurbeleid, stadsbouwmeester, stedenbouw, omgevingsvergunningen, bescherming van monumenten en stadsgezichten en van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen, beheer over stadsmonumenten, stadsarcheologie, Archief Gent, notarisinlichtingen, tijdelijke inname van de openbare weg, herstelvorderingen; tijdens de afwezigheid van schepen Filip Watteeuw op 14 maart 2024 te delegeren aan schepen Evita Willaert.

  Het besluit nummer 2024_BURG_00717 - Tijdelijke delegatie aan schepenen tot ondertekening van administratieve documenten namens Stad en OCMW Gent - Goedkeuring van 26 februari 2024 wordt ingetrokken.

 • 37.

  2024_BURG_00977 - Stressfactor - goedkeuring

  Goedgekeurd
  Schoolfestival op het terrein van de school, dit te Grotesteenweg-Noord 113.
  Men verwacht 1660 studenten.
  Plaatsen van een podium (15x6m), springkasteel en 8 eetstanden.
  Via organisatie van Stressfactor.
  Line-up:
  Cristian D
  5Napback
  Oski//Voltrack
 • 38.

  2024_BURG_00978 - Toelating voor de organisatie van een garageverkoop - Marcastraat e.o. - 04/5/2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd